Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 42/2022  privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului com Braesti, Jud Buzau2022/12/29
HCL nr. 41/2022  privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 10 mp, precum si acordarea dreptului de acces pe proprietatea publica a comunei Braesti (In Curtea Scolii Ruginoasa) in vederea exploatarii pe o durata de 20 de ani, pt sistemul Broadband, in zonele albe NGN pt echipamente, respectiv drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica( retea si / canalizatie, incluzand elementele de sustinere a acestora, respectiv stalpi/turnuri/piloni) …2022/12/29
HCL nr. 40/2022  privind incheierea unui contract de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru anul 20232022/12/29
HCL nr. 39/2022  privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate2022/12/29
HCL nr. 37/2022  privind aprobarea noii reorganizari a retelei scolare in anul scolar 2023-20242022/12/29
HCL nr. 38/2022  privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20232022/12/29
HCL nr. 36/2022  privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investitii la data de 21.12.20222022/12/21
HCL nr. 35/2022  privind completarea ,,Programului de achiziții publice,  pe  anul 2022″2022/12/21
HCL nr. 34/2022  privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Brăești, jud. Buzău, pentru anul școlar 2022-2023.2022/11/24
HCL nr. 33/2022  privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli  precum la data de 24.11.2022.2022/11/24
HCL nr. 32/2022  privind aprobarea Planului anual de  acțiune privind serviciile sociale aferent comunei Brăești pentru anul 20222022/11/24
HCL nr. 31/2022  privind completarea ,,Programului de achiziții publice,  pe  anul 2022”2022/10/31
HCL nr. 30/2022   privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli  precum  și a listei de investiții la data de 31.10.2022.2022/10/31
HCL nr. 29/2022   privind încheierea unui contract de asistență  juridică cu un avocat care să ne reprezinte în dosarul  penal nr. 1780/P/2022 aflat pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau2022/10/31
HCL nr. 28/2022   privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă  de 3 luni  (noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023).2022/10/31
HCL nr. 27/2022   privind actualizarea HCL nr. 12/28.04.2022 privind aprobarea proiectului ,,Centru comunitar întegrat în  Brăești in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie2022/10/31
HCL nr. 26/2022  privind aprobare a proiectului, a cererii de finanțare a bugetului și a  cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare moderată a primăriei com. Brăești, județul Buzău”.2022/10/26
HCL nr. 25/2022  privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli  precum  și a listei de investiții la data de 29.09.2022.2022/09/29
HCL nr. 24/2022  privind completarea ,,Programului de achiziții publice,  pe  anul 2022”2022/09/29
HCL nr. 23/2022 privind aprobarea Documentației de Avizarea Lucrărilor  de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a  asumării cheltuielilor neeligibile, aferente obiectibului  de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 86 și drumuri sătești, com. Brăești, jud. Buzău”.2022/08/31
HCL nr. 22/2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și a listei de investițiila data de 31.08.2022.2022/08/31
HCL nr. 21/2022privind completarea Programului de Achiziții Publice pe  anul 2022.2022/08/31
HCL nr. 20/2022 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă  de 3 luni  (august, septembrie și octombrie 2022).2022/07/29
HCL nr. 19/2022 privind completarea H.C.L. Nr. 3 din 31.01.2022 privind stabilirea  salariilor de baza pt. funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului com. Brăești, pentru anul 2022.2022/07/29
HCL nr. 18/2022 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local precum și vacantarea locului de consilier local  al d-lui Lăzăroiu Dumitru, consilier PSD, din cadrul Cosiliului Local Brăești.2022/07/29
HCL nr. 17/2022 privind aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009” la care comuna Brăești este membru asociat.2022/06/28
HCL nr. 16/2022privind completarea, modificarea  și aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului  de specialitate al primarului com.  Brăești,  județul Buzău.2022/05/31
HCL nr. 15/2022privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acor- acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Brăești, jud. Buzău, pentru sem. Al II-lea al anului școlar 2021-2022.2022/05/31
HCL nr. 14/2022privind aprobarea Cererii de Finanțare, a Bugetului, a Notei de  Fundamentare și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reactualizare și  transpunere în format GIS P.U.G.al comunei Brăești, județul Buzău”.2022/05/15
HCL nr. 13/2022privind alegerea președintelui de ședință  pe o perioada de 3  luni (mai, iunie și iulie 2022).2022/04/28
HCL nr. 12/2022privind aprobarea proiectului ,,Centru comunitar întegrat în  Brăești.2022/04/28
HCL nr. 11/2022privind modificarea și aprobarea taxei în vederea branșării la  rețeaua de apă.2022/04/28
HCL nr. 10/2022privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permente, aflate în domeniul privat al com. Brăești, județul Buzău pentru anul 2022.2022/04/28
HCL nr. 9/2022privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.2022/04/28
HCL nr. 8/2022privind aprobare ” Planului de achizitii publice ” al Consiliului local Braesti pentru anul  20222022/03/15
HCL nr. 7/2022privind aprobarea Bugetului local de  venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții pt. anul 20222022/03/15
HCL nr. 6/2022privind aprobarea Planului  anual de asistență medicală comunitară pentru anul 20222022/02/28
HCL nr. 5/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Braesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009”2022/02/28
HCL nr. 4/2022privind alegerea președintelui de ședință pe o  perioadă de 3 luni (februarie, martie și aprilie 2022).2022/01/31
HCL nr. 3/2022privind stabilirea salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului com. Brăești  pentru anul 2022.2022/01/31
HCL nr. 2/2022privind încheierea unui contract de asistență  juridică cu un avocat care să ne reprezinte în dosarul  privind posibilitățile legale de încercare de revizuire a  Deciziei ICCJ nr. 1715 din 22.09.2021, pronunțată în  dosarul nr. 466/114/2018.2022/01/31
HCL nr. 1/2022privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din  fam. beneficiare de venit minim garantat pt. anul 2022.2022/01/31
HCL nr. 62/2021privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.2022/01/27
HCL nr. 61/2021privind aprobarea noii reorganizări a rețelei școlare, în anul școlar 2022-2023.2022/01/27
HCL nr. 60/2021privind rectificarea Bugetului local de venituri  și cheltuieli, precum și a liste de investițiila data de  27.12.2021.2022/01/27
HCL nr. 59/2021privind stabilirea unei suprafete de teren neproductiv in vederea depozitarii temporare a deseurilor biodegradabile provenite din gradini si parcuri (deseuri, verzi) colectare separat de pe raza comunei Braesti, jud. Buzau2021/12/13
HCL nr. 58/2021privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT Braesti, comuna Braesti, jud. Buzau2021/12/13
HCL nr. 57/2021privind instituirea unor puncte de colectare a deseurilor de pe raza comunei Braesti, jud. Buzau2021/12/13
HCL nr. 56/2021privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Braesti, jud. Buzau2021/12/13
HCL nr. 55/2021privind modificarea și aprobarea Statului de funcții ale aparatului de  specialitate al primarului comunei Brăești,  județul Buzău.2021/12/13
HCL nr. 54/2021privind rectificarea Bugetului local de venituri  și cheltuieli, precum și a liste de investiții la data de  13.12.2021.2021/12/13
HCL nr. 53/2021privind aprobarea demarării procedurii de demolare a imobilelor : Clădire-dispensar veterinar Brăești, poz. 101, cod clasificare 1.6.2; Clădire-biliotecă sat  Brăești, poz. 103, cod clasificare 1.6.2; Clădire-fost sediu CAP Brătilești, poz.108. cod clasificare 1.6.2, toate înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al com. Brăești, jud. Buzău.2021/11/26
HCL nr. 52/2021privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Braești 2021-2027.2021/11/26
HCL nr. 51/2021privind rectificarea bugetului local, precum  și a listei de investiții la data de 26.11.2021.2021/11/26
HCL nr. 49/2021privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Brăești, aprobarea modalității de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare și funcționare a serviciului de iluminat  public și al caietului  de sarcini.2021/10/25
HCL nr. 48/2021privind desemnarea unui reprezentant al C.L.Brăești, ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu  a Conscursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Brătilești, comuna Brăești, județul Buzău..2021/10/25
HCL nr. 47/2021privind alegerea președintelui de ședință pe o prioada de 3 luni ( noiembrie, decem- brie 2021 și ianuarie 2022).2021/10/25
HCL nr. 46/2021privind încheierea unor contracte de asistență juridică, cu un avocat care să ne reprezinte în următoarele dosare: dosar 466/114/ 2018-ICCJ litigiu UAT Lopătari; dosar 4185/277/2014*- Tribunalul Buzău – Simion Lucia; dosar 1392/ 277/2021 – Judec. Pătârlagele – Simion Tănțica; dosar nr.1419/277/2021 – Judec. Pătârlagele –  Simion Dumitru; dosar 1455/277/2021 – Judec. Pătârlagele – Negoiță Dobra.2021/10/25
HCL nr. 45/2021privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 25.10.2021.2021/10/25
HCL nr. 44/2021Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici reactualizați aferenți obiectivului de  investiții ,,Reabilitare școala gimnazială Brătilești, comuna Brăești, județul Buzău” în vederea in- cluderii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare locală.2021/10/25
HCL nr. 43/2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici reactualizați aferenți obiectivului de  investiții ,,Reabilitare drumuri de interes comunal în comuna Brăești, județul Buzău” în vederea includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare locală.2021/10/25
HCL nr. 42/2021privind valorificarea prin licitație  publică a masei lemnoase de pe pășunea împădurită amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Gura Teghii, în punctul Pietrele Arse, bazinul forestier  Bâsca Mare, proprietate a comunei Brăești.2021/10/25
HCL nr. 39/2021pentru aprobarea Regulamentului  privind procedura pentru înregistrarea, evidența și  radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ – teritorială a comunei Brăești.2021/08/31
HCL nr. 38/2021privind aprobarea Regulamentului de  Organizare și Funcționare a Consiliului Local al  comunei Brăești.2021/08/31
HCL nr. 37/2021privind acordarea unor facilități fiscale în  sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2021 datorate  bugetului local.2021/08/31
HCL nr. 36/2021privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile august, septembrie si octombrie 2021.2021/07/30
HCL nr. 35/2021privind actualizarea Regulamentului de  organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de  speciali-âtate al primarului comunei Braesti.2021/07/30
HCL nr. 34/2021privind  completarea hotararii Consiliului  Local nr. 38/29.12.2020 privind aprobare ” Planului de achizitii publice ” al CL Braesti pentru anul  2021.2021/07/30
HCL nr. 33/2021privind   aprobarea acordarii unui  imprumut temporar in suma de 45.000 lei de la  bugetul propriu al comunei Braesti, judetul Buzau,  catre Serviciul CL Braesti – Serviciul Salubrizare.2021/07/30
HCL nr. 32/2021privind înființarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Braesti.2021/07/30
HCL nr. 31/2021privind rectificarea bugetului local, precum si a listei de investitii la data de 30.07.2021.2021/07/30
HCL nr. 30/2021privind utilizarea sumei de 327.250 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfarsitul  exercitiului financiar 2020 – ca sursa de finantare a  bugetului local pe anul 2021, in vederea achizitionarii unei autobasculante necesara la  intretinerea si repararea drumurilor.2021/07/30
HCL nr. 29/2021privind aprobarea Regulamentului  cuprinzand masurile metodologice, organizatorice,  termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale CL Braesti.2021/07/30
HCL nr. 28/2021privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale com. Brăești în calitate  de  asocit- membru fondator la constituirea  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ” Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei”.2021/07/30
HCL nr. 27/2021privind  deschiderea unui cont tranzitoriu pentru încasarea taxelor și impozitelor locale la UNICREDIT BANK.2021/07/30
HCL nr. 26/2021privind valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase de pe pășunea împădurită amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Gura-Teghii, în pct. Pietrele Arse, bazinul  forestier Bâsca Mare proprietate a com. Brăești.2021/06/24
HCL nr. 25/2021privind completarea H.C.L. Brăești nr. 2 din data de 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pt. funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Brăești, cu anexa de stabi- lire a salariilor de bază pt. personalul contractual  aferent Serviciului Public de Salubrizare, din subordinea Consiliului Local Brăești.2021/06/24
HCL nr. 24/2021privind darea în administrare și exploa- tare a serviciului și sistemului de salubrizare ale  com. Brăești, jud. Buzău către serviciul  ,,Consi- liul Local Brăești – Serviciul Salubrizare”, servi- ciul public de interes local, specializat, cu perso- nalitate juridică, înființat și organizat în subordi- nea Consiliului Local al comunei Brăești, județul  Buzău.2021/06/24
HCL nr. 23/2021privind rectificarea bugetului local  de venituri și cheltuieli la data de 24.06.2021.2021/06/24
HCL nr. 22/2021privind aprobarea raportului privind  activitatea asistenților persoanali ai persoanelor  cu handicap grav din com. Brăești pt. anul 2020.2021/06/24
HCL nr. 21/2021privind aprobarea Planului anual de  acțiune privind serviciile sociale și Planului  anual de asistență medicală comunitară aferent comunei Brăești pentru anul 2021.2021/06/24
HCL nr. 20/2021privind constatarea de drept, înainte de  expirarea duratei normale a mandatului de  consilier local, precum și vacantarea locului de  consilier local al domnului Goidescu Petruș, din  cadrul Consiliului Local Brăești.2021/06/24
HCL nr. 19/2021privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de  specialitate al primarului comunei Brăești,  județul Buzău.2021/05/31
HCL nr. 18/2021privind alegerea președintelui de ședință  pe o perioadă de 3 luni (mai, iunie și iulie 2021)2021/04/28
HCL nr. 17/2021privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 10 mp pe domeniul public al com. Bră- ești (în curtea Căminului Cultural Brătilești), în vederea realizării infrastr. de BROADBAND în  zonele albe NGA.2021/04/28
HCL nr. 16/2021privind actualizarea Regulamentului și  aprobarea contractului  cadru  de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe  proprietastea publică și privată a com. Brăești.2021/04/28
HCL nr. 15/2021privind aprobarea programului de transport și a stațiilor publice pt. traseele care  tranzitează comuna Brăești.2021/04/28
HCL nr. 14/2021privind aprobarea nr. cuantumului  lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din com.  Brăești pentru sem. al II-lea al anului școlar  2020-2021.2021/04/28
HCL nr. 13/2021privind indexare cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul  2022.2021/04/28
HCL nr. 12/2021privind aprobarea depunerii proiectului ,, ICAR – Incluziune, consolidare și abilitare a  romilor în cadrul Programului Aria7 ,, Incluziunea și abilitarea romilor”, Apelul ,,Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – runda a 2-a, finanțat prin mecanismul Financiar Granturi SEEE și Norvegiene, Programul ,,Dezvoltare locală,  reducerea sărăciei și creșterea incluziunii  romilor”.2021/04/15
HCL nr. 11/2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ținutul Buzăului” la care comuna  Brăești este membru asociat2021/04/08
HCL nr. 10/2021privind aprobarea notei conceptuale  privind documentația tehnică Reabilitare drumuri de interes local ,,execuție zid de sprijin pt. consolidarea terasament drum sătesc DSI  (Ivanețu) 2”.2021/04/08
HCL nr. 9/2021privind aprobarea Bugetului local de  venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții pt. anul 20212021/04/08
HCL nr. 8/2021privind neasumarea responsabilității  UAT com. Brăești a organizariii și derulării procedurilor de atribuire a contr./acord- cadru  pt.  achiziția produselor, precum  și a contr./acord.- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pt. școli al României în perioada 2017-2023.2021/03/31
HCL nr. 7/2021privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al com. Brăești, jud. Buzău.2021/03/31
HCL nr. 6/2021privind aprobarea, modificare si completarea Organigramei si a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2021/02/26
HCL nr. 5/2021privind aprobarea, modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Progaz Buzău” la care  comuna Brăești este membru asociat.2021/02/26
HCL nr. 4/2021privind aprobarea Contului de  execuție  și a bugetului local pentru anul 2020.2021/02/26
HCL nr. 3/2021privind alegerea președintelui de  ședință pe o perioadă de 3 luni (februarie,  martie și aprilie 2021)2021/01/29
HCL nr. 2/2021privind aprobarea ,,Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pentru anul 2021”2021/01/29
HCL nr. 1/2021privind aprobarea actualizării Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2021/01/29

Comments are closed.