Dispozitia 120/2022

privind desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ- teritoriale pentru sectoare cadastrale, precum și cu urmărirea contractului de achiziție publică și cu emiterea procesului- verbalde recepție a serviciilor (PVR – servicii).

Bookmark the permalink.
Inapoi