Dispozitia 180/2021

privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare și în- drumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial.

Bookmark the permalink.
Inapoi