HCL nr. 13/2023 

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Braesti, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de Sarcini, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de inchiriere – model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei Braesti


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi