HCL nr. 19/2022 

privind completarea H.C.L. Nr. 3 din 31.01.2022 privind stabilirea  salariilor de baza pt. funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului com. Brăești, pentru anul 2022.

Bookmark the permalink.
Inapoi