HCL nr. 24/2021

privind darea în administrare și exploa- tare a serviciului și sistemului de salubrizare ale  com. Brăești, jud. Buzău către serviciul  ,,Consi- liul Local Brăești – Serviciul Salubrizare”, servi- ciul public de interes local, specializat, cu perso- nalitate juridică, înființat și organizat în subordi- nea Consiliului Local al comunei Brăești, județul  Buzău.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi