HCL nr. 25/2021

privind completarea H.C.L. Brăești nr. 2 din data de 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pt. funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Brăești, cu anexa de stabi- lire a salariilor de bază pt. personalul contractual  aferent Serviciului Public de Salubrizare, din subordinea Consiliului Local Brăești.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi