HCL nr. 3/2022

privind stabilirea salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului com. Brăești  pentru anul 2022.

Bookmark the permalink.
Inapoi