HCL nr. 47/2021

privind alegerea președintelui de ședință pe o prioada de 3 luni ( noiembrie, decem- brie 2021 și ianuarie 2022).

Bookmark the permalink.
Inapoi