Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 122/2022privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în şedinţa extraordinară pentru data de 15.05.2022, orele 14.002022/05/11
Dispozitia 118/2022privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Brăești, precum și a componenței nominale a structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență.2022/04/26
Dispozitia 116/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Eremia C. Gheorghe.2022/04/26
Dispozitia 115/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Eremia Octavian.2022/04/26
Dispozitia 114/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Eremia Cozmin.2022/04/26
Dispozitia 113/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Eremia Aurel.2022/04/26
Dispozitia 112/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Eremia Georgian.2022/04/26
Dispozitia 111/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Eremia George.2022/04/26
Dispozitia 110/2022privind modificarea cuantumului tichetului social pentru grădinița (de la valoarea de 100 lei la valoarea de 105 lei).2022/04/26
Dispozitia 109/2022privind numirea domnului Barbu Gheorghe curator special pt. persoana cu handicap Grav Barbu Georgeta.2022/04/26
Dispozitia 108/2022privind numirea doamnei Dumitru Miorița curator special pentru persoana cu handicap grav Nichita Lenuța.2022/04/26
Dispozitia 107/2022privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședință ordinară pentru data de 28.04.2022, orele 14.00.2022/04/21
Dispozitia 106/2022privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență în anul 2022 al comunei Brăești.2022/04/14
Dispozitia 105/2022privind efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferent obiectivului ,, Întreținere și reparații drumuri din sat Brăești, comuna Brăești, județul Buzău.2022/04/14
Dispozitia 104/2022privind acordarea suplimentului de energie pentru familia domnului Rudaru Marcel.2022/04/13
Dispozitia 103/2022privind delegaraea atribuțiilor corespunzatoare Serviciului pentru Situații de Urgență domnului Răcaru Olivian Vasile – muncitor calificat în cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Brăești2022/04/01
Dispozitia 102//2022privind numirea domnișoarei Burlacu Alina-Florentina, funcționar public debutant, în funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent, gradația 0 în cadrul aparatului de speciliatate al primarului comunei Brăești.2022/04/01
Dispozitia 101/2022privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru domnul Perțea Constantin persoana cu handicap.2022/04/01
Dispozitia 100/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social.2022/03/30
Dispozitia 99/2022privind încetarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi.2022/03/30
Dispozitia 98/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Găvăneanu Constantin, domiciliat în satul Ruginoasa.2022/03/30
Dispozitia 97/2022privind suspendarea acordării ajutorului social d-lui Codreanu Sergiu-Alexandru, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 96/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Codreanu Petru-Adrian, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 95/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Codreanu Daniel, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 94/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Costache Muguraș, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 93/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Rudaru Crenguța, domiciliată în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 92/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Dorobanțu Sorinel,, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 91/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Pîrvu Cameluța,, domiciliată în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 90/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Drăghici Ion ,, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 89/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Dinu Viorel,, domiciliat în satul Ruginoasa.2022/03/30
Dispozitia 88/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Eremia C.Gheorghe,, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 87/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Eremia Lucian,, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 86/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Grama Radu,, domiciliat în satul Pinu.2022/03/30
Dispozitia 85/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Nichita Vasile,, domiciliat în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 84/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Perțea Elena, domiciliată în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 83/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Prundea Anișoara, domiciliată în satul Pinu.2022/03/30
Dispozitia 82/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Perțea Sile, domiciliat în satul Goidești.2022/03/30
Dispozitia 81/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Tănase Daniela, domiciliată în satul Goidești.2022/03/30
Dispozitia 80/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamneiTarcoci Luminița, domiciliată în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 79/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Vasile Ionel, domiciliat în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 78/2022privind încetarea acordării ajutorului social domnului Barbu Gheorghe, domiciliat în satul Pinu.2022/03/30
Dispozitia 77/2022privind acordarea ajutorului social domnului Constantin Ion, domiciliat în satul Ivanețu, com. Brăești.2022/03/30
Dispozitia 76/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sandu Gheorghe, domiciliat in satul Ivanețu, comuna Brăești, județul Buzău.2022/03/30
Dispozitia 75/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam Sandu Gheorghe, domiciliat în satul Ivanețu, comuna Brăești, județul Buzău.2022/03/30
Dispozitia 74/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Dedu C. Gheorghe , domiciliat în Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 73/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Tănase Ciprian, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 72/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Vasile Maria, domiciliată în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 71/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam.Văduva Marius, domiciliat în satul Ivanețu2022/03/30
Dispozitia 70/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Tarcoci Maricica, domiciliată în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 69/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Stanciu Ion, domiciliată în satul Goidești.2022/03/30
Dispozitia 68/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Rudaru Claudița, domiciliată în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 67/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Rudaru Geanina, domiciliată în satul Goidești.2022/03/30
Dispozitia 66/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Manea Constantin, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 65/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Eremia Aurel, domiciliat în satul Ivanețu2022/03/30
Dispozitia 64/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Eremia Marian, domiciliat în satul . Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 63/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Cristina Dănuț, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 62/2022privind efectuarea recepției parțiale, la stadiul fizic actual, a lucrărilor aferent obiectivului ,,Sistem de alime ntare cu apă, comuna Brăești, județul Buzău”.2022/03/17
Dispozitia 61/2022cu privire la încetarea de drept a contractului de muncă nr. 34/01.12.2007 al numitei Dedu Marcelica, având funcția de asistent personal pentru Dedu Mariana, persoană cu handicap grav.2022/03/09
Dispozitia 60/2022privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare, pentru autorecenzarea asistată, în 14 martie – 15 mai 2022.2022/03/09
Dispozitia 59/2022privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședința ordinară pentru data de 15.03.2022, orele 14.002022/03/09
Dispozitia 58/2022privind încetarea acordării indemnizației lunare pt. persoana cu handicap grav, Ciuculan Sanda.2022/02/28
Dispozitia 57/2022privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 14/29.01.2021 privind constituirea Comisiei comunei Brăești pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021.2022/02/28
Dispozitia 56/2022privind încetarea acordării ajutorului social, Irimia Gheorghe.2022/02/28
Dispozitia 55/2022privind actualizarea componenței Grupului de lucru POAD în comuna Brăești, județul Buzău și nominaliza rea persoanei împuternicite să semneze PV de recepție a pachetelor cu produse alimentare/igienă.2022/02/28
Dispozitia 54/2022privind încetarea acordării ajutorului social, Grama Felicia.2022/02/28
Dispozitia 53/2022privind acordarea ajutorului social, Constantin Doinița.2022/02/28
Dispozitia 52/2022privind acordarea ajutorului social, Eremia Cozmin.2022/02/28
Dispozitia 51/2022privind acordarea ajutorului social, Manta Ștefan.2022/02/28
Dispozitia 50/2022privind acordarea ajutorului social, Manea Sergiu.2022/02/28
Dispozitia 49/2022privind acordarea ajutorului social, Pescaru Dănuț.2022/02/28
Dispozitia 48/2022privind acordarea ajutorului social, Gheorghe Ionuț..2022/02/28
Dispozitia 47/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Chioreanu Costică.2022/02/28
Dispozitia 46/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Stanciu Vasile.2022/02/28
Dispozitia 45/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Stanciu Vasile.2022/02/28
Dispozitia 44/2022privind încetarea suplimentului pentru combustibili solizi sai lichizi.2022/02/28
Dispozitia 43/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului de energie.2022/02/28
Dispozitia 42/2022privind încetarea , de drept, a contactului indicvidual de muncă al domnului Anghel Vasile din funcția contractuală de magaziner în cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Brăești, Jud. Buzău, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare începând cu data de 31.03.2022.2022/02/28
HCL nr. 5/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Braesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009”2022/02/28
Dispozitia 41/2022privind actualizarea comisiei de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei Brăești, Județul Buzău.2022/02/22
Dispozitia 40/2022privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședința ordinară pentru data de 28.02.2022, orele 14.00.2022/02/22
Dispozitia 39/2022privind desemnarea doamnei Păsăroiu Violeta responsabilă cu atribuțiile de achiziții publice, cu ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a sancținilor contravenționale cu obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității, dar și cu măsurile și procedurile specifice pentru asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal.2022/01/31
Dispozitia 38/2022privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Brăești, județul Buzău, Negoiță Gheorghe.2022/01/31
Dispozitia 37/2022privind salariul de bază al doamnei Măntescu Valeria-Claudia.2022/01/31
Dispozitia 36/2022privind salariulde bază al domnului Ionescu Ionuț.2022/01/31
Dispozitia 35/2022privind salariul de bază al domnului Răcaru Olivian-Vasile.2022/01/31
Dispozitia 34/2022privind salariul de bază al doamnei Gheorghe Maria.2022/01/31
Dispozitia 33/2022privind salariul de bază al domnului Perțea Adrian-Ion.2022/01/31
Dispozitia 32/2022privind salariul de bază al domnului Popa Constantin.2022/01/31
Dispozitia 31/2022privind salariul de bază al doamnei Vlad Ana-Maria.2022/01/31
Dispozitia 30/2022privind salariul de bază al domnișoarei Negoiță Rodica-Elena.2022/01/31
Dispozitia 29/2022privind salariul se bază al domnului Plesoiu Aurel.2022/01/31
Dispozitia 28/2022privind salariul de bază al domnului Irimia Ștefan.2022/01/31
Dispozitia 27/2022privind salariul de bază al doamnei Pîrvu Ana-Maria2022/01/31
Dispozitia 26/2022privind salariul de bază al domnului Popa Claudiu-Ionel.2022/01/31
Dispozitia 25/2022privind salariul de bază al doamnei Păsăroiu Violeta.2022/01/31
Dispozitia 24/2022privind salariul de bază al doamnei Simion Ecaterina.2022/01/31
Dispozitia 23/2022privind salariul de bază al doamnei Moraru Emilia.2022/01/31
Dispozitia 22/2022privind salariul de bază al domnișoarei Burlacu Alina-Florentina.2022/01/31
Dispozitia 21/2022privind stabilirea salariului de bază al domnului Anghel Vasile.2022/01/31
Dispozitia 20/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Rudaru Mariana, asistent personal al persoanei cu hndicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești, județul Buzău.2022/01/31
Dispozitia 19/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Dedu Marcelica, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești, județul Buzău.2022/01/31
Dispozitia 18/2022privind stabilirea cuantumului indemnizației pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Brăești, județul Buzău pentru anul 2022.2022/01/31
Dispozitia 17/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, …………….2022/01/31
Dispozitia 16/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Perțea Elena.2022/01/31
Dispozitia 15/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Dobrin Marian.2022/01/31
Dispozitia 14/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Tarcoci Mitică-Dan..2022/01/31
Dispozitia 13/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Zota Costel.2022/01/31
Dispozitia 12/2022Dispozițieprivind modificarea plății ajutorului social pentru familia ,Văduva Marius.2022/01/31
Dispozitia 11/2022privind acordare ajutoului social Tănase ajutorului social, Eremia Constantin.2022/01/31
Dispozitia 10/2022privind acordare ajutoului social Tănase Daniela ajutorului social, Eremia Octavian.2022/01/31
Dispozitia 9/2022privind încetarea acordării ajutorului social, Eremia Octavian.2022/01/31
Dispozitia 8/2022privind încetarea acordării ajutorului social, Georgescu Norica.2022/01/31
Dispozitia 7/2022privind aprobarea ajutorului pt. încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri , precum și a suplimentului de energie.2022/01/26
Dispozitia 6/2022privind indemnizația de handicap, pe perioada de concediu de odihnă al asistentului personal Dedu Marcelica.2022/01/26
Dispozitia 5/2022privind acordarea indemnizației de handicap domnișoarei Rudaru Maria persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Rudaru Mariana.2022/01/26
Dispozitia 4/2022privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 31.01.2022, orele 14.002022/01/25
Dispozitia 3/2022privind desemnarea unei persoane din cadrul Instituției noastre desemnată să sprijine procesul privind alocarea fondurilor AOD.2022/01/12
Dispozitia 2/2022privind acoperirea definitivă a deficitului pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2021 a activ. finanțate de la bugetul local.2022/01/03
Dispozitia 1/2022privind aprobarea ajutorului încălzirea locuinței decembrie 2021-martie 2022.2022/01/03
Dispozitia 263/2021privind acordarea ajutorului social ȘERBAN CLAUDIU-VALENTIN.2021/12/29
Dispozitia 262/2021privind acordarea ajutorului social, PÎRVU MARIAȘ.2021/12/29
Dispozitia 261/20212privind acordarea ajutorului social, COSTACHE GICĂ.2021/12/29
Dispozitia 260/2021privind acordarea ajutorului social, DOROBANȚU IONUȚ-MARIAN.2021/12/29
Dispozitia 259/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam DEDU LIVIU- CONSTANTIN.2021/12/29
Dispozitia 258/2021privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. DOROBANȚU IONUȚ- MARIAN.2021/12/29
Dispozitia 257/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam.TUDOR MONICA.2021/12/29
Dispozitia 256/2021privind actualizarea comisiei de recepție a bunurilor,  serviciilor și lucrărilor din  cadrul Primăriei Brăești, jud. Buzău.2021/12/26
Dispozitia 255/2021privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor inverstiției ,, Eficientizare și  modernizare iluminat public în com. Brăești, județul Buzău”.2021/12/20
Dispozitia 254/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 27.12.2021, orele 14.002021/12/20
Dispozitia 253/2021privind aprobarea modului de recuperare a ziei de 29 noiembrie 2021 stabilită ca  fiind zi liberă.2021/12/09
Dispozitia 252/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa extraordinară pentru data de 13.12.2021, orele 14.002021/12/09
Dispozitia 251/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri,2021/12/02
Dispozitia 250/2021privind încetarea acordării ajutorului social pt. Fam.IOSIF SILICĂ, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 249/2021privind încetarea acordării ajut. soc. pt. fam.VĂVĂLUG ION, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 248/2021privind încetarea acordării ajut. soc. pt. fam. GHEORGHE IONUȚ, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 247/2021privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. COSTACHE DĂNUȚ, Brăești.2021/12/02
Dispozitia 246/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. EREMIA NICUȘOR, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 245/2021privind modificarea plății ajutorului social pt. Fam. MANEA SEBIS-ION, Ivanețu.2021/12/02
Dispozitia 244/2021privind acordarea ajutorului social fam. DEDU P. NECULAI, Ivanețu.2021/12/02
Dispozitia 243/2021privind acordarea ajutorului social fam. SOARE MUGUREL, Brăești.2021/12/02
Dispozitia 242/2021privind acordarea ajutorului social fam. CONSTANTIN DOINIȚA, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 241/2021privind acordarea ajutorului social fam. EREMIA LUCIAN, Brăești.2021/12/02
Dispozitia 240/2021privind încet. drept. de acord. a alocație pt. susț. fam. IOSIF CARMEN-FLORICA, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 239/2021privind încet. drept. de acord. a alocație pt. susț. fam. IOSIF SILICĂ, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 238/2021privind încet. drept. de acord. a alocație pt. susț. fam. CHIOREANU MONICA-MARIA, Ivanețu.2021/12/02
Dispozitia 237/2021privind acord. dreptului la alocație pt. susț. fam. DOROBANȚU IONUȚ-MARIAN, Brăești.2021/12/02
Dispozitia 236/2021privind acord. dreptului la alocație pt. susț. fam. VASILE MARINELA-FLORENTINA, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 235/2021privind acord. dreptului la alocație pt. susț. fam. UNGUREANU ELENA-MARINELA, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 234/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. RUDARU IONUȚ, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 233/2021privind modificarea raportului de serviciu al domnului Simion Alexandru-Ioan, inspector,2021/11/22
Dispozitia 232/2021privind constituirea comisiei de licitație pt. valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase de2021/11/15
Dispozitia 230/2021privind stabilirea listei suplimentare pt. distribuirea produselor de igienă aferente tran-2021/11/15
Dispozitia 231/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 26.11.2021, orele 14.002021/11/15
Dispozitia 229/2021privind reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei2021/11/01
Dispozitia 228/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa extraordinară pentru data de 04.11.2021, orele 14.002021/11/01
Dispozitia 227/2021privind modificarea plății ajutorului  social pt. familia domnului  GHEORGHE  ADRIAN.2021/10/29
Dispozitia 226/2021privind modificarea plății ajutorului  social pt. familia domnului EREMIA VASILE.2021/10/29
Dispozitia 225/2021privind modificarea plății ajutorului  social pt. familia domnului EREMIA ALIN.2021/10/29
Dispozitia 224/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei EREMIA ALIN.2021/10/29
Dispozitia 223/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei IVAN  CLAUDIA.2021/10/29
Dispozitia 222/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 25.10.2021, orele 10.002021/10/19
Dispozitia 221/2021privind încetarea acordării indemnizației lunare pentru numita Dedu Mădălina,  pentru copilul său Dedu Sebastian-Matei.2021/10/15
Dispozitia 220/2021privind înființarea popririi asupra a 1/3 din veniturile realizate la unitatea  noastră a domnului Pleșoiu Petre.2021/10/08
Dispozitia 219/2021privind transferul în interes de serviciu al doamnei Ciupitu Monalisa-Roxana.2021/10/07
Dispozitia 218/2021privind desemnarea persoanei , POPA CLAUDIU-IONEL, care va exercita Controlul Financiar Preventiv propriu, în cadrul Primăriei Brăești.2021/09/30
Dispozitia 217/2021privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinița.2021/09/30
Dispozitia 216/2021privind încetare ASF, GOGU FLORICA.2021/09/30
Dispozitia 215/2021privind modificare ASF, EREMIA VIOREL.2021/09/30
Dispozitia 214/2021privind modificare ASF, GOIDESCU GAROFITA-GIORGIANA.2021/09/30
Dispozitia 213/2021privind modificare ASF, CORNEA ADRIANA.2021/09/30
Dispozitia 212/2021privind modificare ASF, DEDU IULICA.2021/09/30
Dispozitia 211/2021privind acordarea ASF, DOROBANȚU CRINA.2021/09/30
Dispozitia 210/2021privind modificarea VMG, EREMIA VIOREL.2021/09/30
Dispozitia 209/2021privind modificarea VMG, PÎRVU ADONIS-ADRIAN.2021/09/30
Dispozitia 208/2021privind acordare VMG, DOROBANȚU CRINA.2021/09/30
Dispozitia 207/2021privind acordarea ajutorului social privind pe VOICU GEORGETA-ZUZI.2021/09/30
Dispozitia 206/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 29.09.2021, orele 14.002021/09/23
Dispozitia 205/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa extraordinară pentru data de 27.09.2021, orele 10.002021/09/23
Dispozitia 204/2021privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. IVAN FLORICA.2021/08/30
Dispozitia 203/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. GRIGORE NICOLETA.2021/08/30
Dispozitia 202/2021privind modificarea ajutorului social pentru fam. IVAN DĂNUȚ.2021/08/30
Dispozitia 201/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. EREMIA C. Marian.2021/08/30
Dispozitia 200/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. IOSIF SILICĂ.2021/08/30
Dispozitia 199/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, CHIOREANU COSTICĂ.2021/08/30
Dispozitia 198/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei ȘERBAN CLAUDIU VALENTIN.2021/08/30
Dispozitia 197/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susȚ. fam. VĂDUVA NECULAI.2021/08/30
Dispozitia 196/2021privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, OLARU VASILE.2021/08/30
Dispozitia 195/2021privind reluarea plății ajutorului social pentru familia, IOSIF NICOLAE.2021/08/30
Dispozitia 194/2021privind reluarea plății ajutorului social pentru familia, TARCOCI IOANA.2021/08/30
Dispozitia 193/2021privind reluarea plății ajutorului social pentru familia, PÎRVU CAMELUȚA.2021/08/30
Dispozitia 192/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, GHEORGHE ADRIAN.2021/08/30
Dispozitia 191/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, IVAN FLORICA.2021/08/30
Dispozitia 190/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, MIHALCEA VASILE.2021/08/30
Dispozitia 189/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, RUDARU IONUȚ.2021/08/30
Dispozitia 188/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, EREMIA DORINEL.2021/08/30
Dispozitia 187/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, VASILE IONUȚ.2021/08/30
Dispozitia 186/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, GRIGORE NICOLETA.2021/08/30
Dispozitia 185/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia EREMIA C. MARIAN.2021/08/30
Dispozitia 184/2021privind acordarea ajutorului social, EREMIA VASILE.2021/08/30
Dispozitia 183/2021privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei Brăești.2021/08/25
Dispozitia 182/2021privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectivelor de inventar.2021/08/25
Dispozitia 181/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 31.08.2021, orele 14.002021/08/25
Dispozitia 180/2021privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare și în- drumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial.2021/08/05
Dispozitia 179/2021privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Brăești.2021/08/05
Dispozitia 178/2021privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei comunei Brăești.2021/08/05
Dispozitia 177/2021privind delegarea atribuțiilor de secretar general doamnei Moraru Emilia, inspector superior,2021/08/05
Dispozitia 176/2021privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru doamna Ciuculan Sanda, persoa-2021/07/28
Dispozitia 175/2021privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile2021/07/28
Dispozitia 174/2021privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. susț. fam. CIUCULAN ȘTEFANIA.2021/07/28
Dispozitia 173/2021privind încetarea acordării ajutorului social,PESCARU DANUT.2021/07/28
Dispozitia 172/2021privind încetarea acordării ajutorului social,PETRIȘOR CONSTANTIN.2021/07/28
Dispozitia 171/2021privind încetarea acordării ajutorului social, EREMIA COZMIN.2021/07/28
Dispozitia 170/2021privind încetarea acordării ajutorului social, VOICU GEORGETA-ZUZI.2021/07/28
Dispozitia 169/2021privind încetarea acordării ajutorului social, RADU MARIAN.2021/07/28
Dispozitia 168/2021privind încetarea acordării ajutorului social, PERȚEA DOINIȚA.2021/07/28
Dispozitia 167/2021privind încetarea acordării ajutorului social, CONSTANTIN ION.2021/07/28
Dispozitia 166/2021privind încetarea acordării ajutorului social, ȘERBAN CLAUDIU-VALENTIN.2021/07/28
Dispozitia 165/2021privind încetarea acordării ajutorului social, GĂVĂNEANU ELENA.2021/07/28
Dispozitia 164/2021privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia RADU ADRIAN..2021/07/28
Dispozitia 163/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia VASILE IONEL.2021/07/28
Dispozitia 162/2021privind modificarea plății ajutorului social COSTACHE MUGURAȘ.2021/07/28
Dispozitia 161/2021privind modificarea plății ajutorului social GHEORGHE ADRIAN.2021/07/28
Dispozitia 160/2021privind modificarea titularului și plății ajutorului social COSTACHE MARIA.2021/07/28
Dispozitia 159/2021privind reluarea acordarii ajutorului social,EREMIA DOREL-EUGEN.2021/07/28
Dispozitia 158/2021privind reluarea acordarii ajutorului social, SERBAN M. VASILE..2021/07/28
Dispozitia 157/2021privind acordarea ajutorului social, PERȚEA ELENA.2021/07/28
Dispozitia 156/2021privind acordarea ajutorului social, CONSTANTIN ION.2021/07/28
Dispozitia 155/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, COSTACHE MUGURAȘ.2021/07/28
Dispozitia 154/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, VASILE IONEL.2021/07/28
Dispozitia 153/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, FERARU MĂDĂLINA.2021/07/28
Dispozitia 152/2021privind orgsnizarea proceduriide atribuire a contractuluide achiziție publică de produs2021/07/26
Dispozitia 151/2021privind constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea prin licitație publică a masei2021/07/16
Dispozitia 150/2021privind constituirea comisiei de recepție lucrări pentru obiectivele ,,Zid de sprijin pentru2021/07/13
Dispozitia 149/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 30.07.2021, orele 14.002021/07/12
Dispozitia 148/2021privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatori-2021/07/08
Dispozitia 147/2021privind menținerea în funcția contractuală de execuție peste vârsta de pensionare – Anghel2021/06/30
Dispozitia 143/2021privind înființarea popririi salariale, Perțea Adrian-Ion.2021/06/29
Dispozitia 142/2021privind acordarea ajutorului social, Costache Cireșica.2021/06/29
Dispozitia 141/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Chioreanu Monica-Maria.2021/06/29
Dispozitia 140/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Eremia Dorel-Eugen.2021/06/29
Dispozitia 139/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Pescaru Dănuț.2021/06/29
Dispozitia 138/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Beldiman Viorica.2021/06/29
Dispozitia 137/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Rudaru Crenguța.2021/06/29
Dispozitia 136/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Codreanu Sergiu-Alexandru.2021/06/29
Dispozitia 135/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Costache Muguras.2021/06/29
Dispozitia 134/2021privind acordarea ajutorului social, Negoiță Cozmin.2021/06/29
Dispozitia 133/2021privind acordarea ajutorului social, Perțea Sile.2021/06/29
Dispozitia 132/2021privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, Dedu Ion.2021/06/29
Dispozitia 131/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei,Șerban Dănuț.2021/06/29
Dispozitia 130/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Perțea Sile.2021/06/29
Dispozitia 129/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Ciuculan Ștefania.2021/06/29
Dispozitia 146/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Costache Gică – Brăești.2021/06/29
Dispozitia 145/2021privind încetarea cordării ajutorului social, Pîrvu Mariaș – Brăești.2021/06/29
Dispozitia 144/2021privind constituirea comisiei de predare a inventarului necesar funcționării ,,Consiliul Local2021/06/29
Dispozitia 128/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 24.06.2021, orele 14.002021/06/15
Dispozitia 127/2021privind angajarea domnului Panaite Olivian-Constantin în funcția contractuală de șef servi- ciu în cadrul serviciului ,,Consiliul local Brăești-Serviciul Salubrizare”.2021/06/14
Dispozitia 126/2021privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor din cadrul programului POAD 2018-2021, rămase neepuizate după distribuirea pe baza listelor inițiale, către persoanele defavorizate din comuna Brăești, județul Buzău, tranșa a III-a în produse de igienă și tranșa a II-a la produse alimentare.2021/06/07
Dispozitia 125/2021privind desemnarea domnului Popa Claudiu-Ionel inspector de specialitate în cadrul apara- tului de specilitate al primarului com. Brăești,ca persoană căreia i se deleagă sarcina de a ține conta- bilitatea ,,Serviciului de Salubrizare -Consiliul Local Brăești” până la ocuparea acestei funcții.2021/06/07
Dispozitia 124/2021privind numirea doamnei Păsăroiu Violeta în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în compartimentul Dezvoltare locală, administrare domeniu public și privat.2021/05/31
Dispozitia 123/2021privind numirea doamnei Ciupitu Monalisa-Roxana în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superiorîn compartimentul ,,Achiziții publice”.2021/05/31
Dispozitia 121/2021privind încetarea acordării ajutorului social,Constantin Aurel.2021/05/31
Dispozitia 120/2021privind modificarea plății ajutoului social, Dorobanțu Sorinel-Mădălin.2021/05/31
Dispozitia 119/2021privind acordarea dreptului la alocație, Dorobanțu Sorinel-Mădălin.2021/05/31
Dispozitia 118/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Șerban M. Vasile.2021/05/28
Dispozitia 117/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Tarcoci Ioana.2021/05/28
Dispozitia 116/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Olaru Vasile.2021/05/28
Dispozitia 115/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Iosif Nicolae.2021/05/28
Dispozitia 114/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Rudaru Crenguța.2021/05/28
Dispozitia 113/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Pîrvu Cameluța.2021/05/28
Dispozitia 112/2021Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social, Beldiman Viorica.2021/05/28
Dispozitia 111/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Vasile Ionel.2021/05/28
Dispozitia 110/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Toader Romică.2021/05/28
Dispozitia 109/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Spătaru Ștefania.2021/05/28
Dispozitia 108/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Olaru Ion.2021/05/28
Dispozitia 107/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Constantin Garofița.2021/05/28
Dispozitia 106/2021privind acordarea ajutorului social, Grama Radu .2021/05/28
Dispozitia 105/2021privind acordarea ajutorului social, Iosif Liliana .2021/05/28
Dispozitia 104/2021privind acordarea ajutorului social , Perțea Elena.2021/05/28
Dispozitia 103/2021privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam., Goidescu Garofița-Georgiana.2021/05/28
Dispozitia 102/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 31.05.2021, orele 14.002021/05/25
Dispozitia 101/2021privind acordarea dreptului la ASF, IOSIF CARMEN-FLORICA, Goidești.2021/04/29
Dispozitia 100/2021privind acordarea dreptului la ASF DEDU COSTICĂ, Godești.2021/04/29
Dispozitia 99/2021privind modificarea dreptului la ASF NEGOIȚĂ GHEORGHE, Brăești.2021/04/29
Dispozitia 98/2021privind reluare acordare VMG, VĂDUVA GEORGEL, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 97/2021privind reluare acordare VMG, IOSID IONUȚ.2021/04/29
Dispozitia 96/2021privind acordare VMG, RĂCARU ALEXANDRA-MARIA, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 95/2021privind reluare acordare VMG, TĂNASE VALERICĂ, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 94/2021privind reluare acordare VMG, PÎRVU MARIAȘ, Brăești2021/04/29
Dispozitia 93/2021privind reluare acordare VMG, MANEA CONSTANTIN, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 92/2021privind reluare acordare VMG, IOSIF VASILE, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 91/2021privind reluare acordare VMG, IOSIF ROMICĂ, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 90/2021privind acordare VMG IOSIF LUCIAN, Brăești.2021/04/29
Dispozitia 89/2021privind reluare acordare VMG, IOSIF VALERICA, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 88/2021privind reluare acordare VMG, IOSIF DUMITRU, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 87/2021privind reluare acordare VMG, EREMIA C. MARIAN, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 86/2021privind reluare acordare VMG, EREMIA N. MARIAN, Goidești.2021/04/29
Dispozitia 85/2021privind reluare acordare VMG, EREMIA C. GEORGIAN, Goidești.2021/04/29
Dispozitia 84/2021privind încetare VMG EREMIA ALIN, Brăești..2021/04/29
Dispozitia 83/2021privind încetare VMG DEDU P. NECULAI, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 82/2021privind încetarea acordării VMG, IOSIF CARMEN-FLORICA, Goidești.2021/04/29
Dispozitia 81/2021privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară pt. data de 28.04.2021.2021/04/22
Dispozitia 80/2021privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unor funcții contractuale, pe perioadă nedeterminată din cadrul serviciului Consiliului local Brăești- Serviciul Salubrizare, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.2021/04/22
Dispozitia 79/2021privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată pt. data de 15.04.2021.2021/04/14
Dispozitia 78/2021privind acordarea tichetelor sociale pt. grădiniță – RĂCARU GHEORGHE-CĂTĂLIN.2021/04/09
Dispozitia 77/2021privind modificarea privindi primarului nr. 184 din data de 27.11.2020, privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță.2021/04/09
Dispozitia 76/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestații pentru concursul organizat de Primăria Brăești pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție de inspector, clasaI, grad profesional asistent, în compartimentul ,,Dezvoltare locală , administrare domeniu public și privat” și consilier achiziții publice, clasaI, grad profesional superior, în compartimentul ,,Achiziții publice”.2021/04/09
Dispozitia 75//2021privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu al domnișoarei Burlacu Alina-Florentina, consilier juridic, clasa I, grad profesio- nal debutant, gradația 0, Compartimentul ,,Juridic” din cadrul aparatului de specialitate al Prima – rului comunei Brăești, județul Buzău.2021/03/31
Dispozitia 74/2021privind numirea domnisoarei Burlacu Alina-Florentina, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasaI, grad profesional debutant, în compartimentul juridic.2021/03/31
Dispozitia 73/2021privind numirea domnișoarei Negoiță Rodica-Elena, în funcția publică de execuție de referent clasa III, grad profesional superior, în compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite.2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind încetarea dreptului la alocație – PERȚEA MIRELA-CRINA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 70/2021privind încetarea dreptului la alocație – DEDU COSTICĂ, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 69//2021privind încetarea dreptului la alocație -IVAN GHEORGHE, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 68/2021privind încetarea dreptului la alocație -GRAMA VALENTIN-VASILE, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 67/2021privind modificarea dreptului la alocație – DEDU MĂDĂLINA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 66/2021privind modificarea dreptului la alocație – ȘERBA ROZINA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 65/2021privind modificarea dreptului la alocație – DEDU IULICĂ, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 64/2021privind acordarea dreptului la alocație – RĂCARU ALEXANDRA-MARIA, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 63/2021privind încetarea acord. ajutorului social – TĂNASE CONSTANȚA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 62/2021privind încetarea acord. ajutorului social – IVAN AURELIA, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 61/2021privind încetarea acordării ajutorului social – MANTA GHEORGHE, Pîrscovelu.2021/03/31
Dispozitia 60/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – MANEA CONSTANTIN, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 59/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – PÎRVU MARIAȘ, Brăești.2021/03/31
Dispozitia 58/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – PERȚEA DOINIȚA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 57/2021privind suspendarea acord. ajutorului social -RADU MARIAN, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 56/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – RADU ADRIAN, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 55/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – ȘERBAN CLAUDIU-VALENTIN, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 54/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – TĂNASE VALERICĂ, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 53/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – VĂDUVA GEORGEL, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 52/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – VASILE IONEL, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 51/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – VOICU GEORGETA-ZUZI, Brăești.2021/03/31
Dispozitia 50/2021privind suspendarea acord. ajutorului social2021/03/31
Dispozitia 49/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF LUCIAN, Brăești.2021/03/31
Dispozitia 48/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF ROMICĂ, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 47/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF VALERICA, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 46/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF DUMITRU, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 45/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF IONUȚ, Ivanetu.2021/03/31
Dispozitia 44/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – EREMIA C. MARIAN, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 43/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – EREMIA N. MARIAN, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 42/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – EREMIA C. GEORGIAN, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 41/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – EREMIA ALIN, Brăești..2021/03/31
Dispozitia 40/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – CONSTANTIN ION, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 39/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – COSTACHE MUGURAS, Brăești.2021/03/31
Dispozitia 38/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – CODREANU SERGIU-ALEXANDRU,Goidești.2021/03/31
Dispozitia 37/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – TOADER ROMICĂ, Brăești..2021/03/31
Dispozitia 36/2021privind modificarea plății ajutorului social – IOSIF AUREL,Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 35/2021privind modificarea plății ajutorului social EREMIA NICUȘOR, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 34/2021privind acordarea ajutorului social – DINU VIOREL, Ruginoasa.2021/03/31
Dispozitia 33/2021privind VMG COMĂNOIU CONSTANTIN, Ruginoasa.2021/03/31
Dispozitia 72/2021privind convocarea Consiliului Local Brăeşti în şedinţa de consiliu ordinară pentru data de 08.04.2021, orele 14.002021/03/31
Dispozitia 32/2021privind recuperarea sumei de 136 lei încasată necuvenit pentru ajutorul de încălzire cu lemne de la domnul PERȚEA SILE .2021/03/25
Dispozitia 31/2021 privind convocarea CL in sedinta ordinara pt data de 31.03.20212021/03/25
Dispozitia 30/2021privind împuternicirea persoanelor cu drept de semnătură.2021/03/15
Dispozitia 29/2021privind numirea unui curator special pentru minora PERTEA ANDREEA..2021/03/05
Dispozitia 16/2021 privind convocarea CL in sedinta ordinara pt data de 26.02.20212021/02/19
Dispozitia 12/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia MANEA SEBIȘ-ION, Ivanețu.2021/01/29
Dispozitia 11/2021privind modificarea ajutorului social pentru fam. doamnei STOIAN FLORICA, Ivanețu .2021/01/29
Dispozitia 10/2021privind modificarea plății ajutoruluisocial pentru familia domnului DOROBANȚU SORINEL- MĂDĂLIN, din Brăești.2021/01/29
Dispozitia 9/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia TĂNASE CONSTANȚA, Goidești.2021/01/29
Dispozitia 8/2021privind acordarea ajutorului social pentru PESCARU DĂNUȚ, Ivanețu.2021/01/29
Dispozitia 7/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susșinerea fam. PESCARU DĂNUȚ,Ivanețu2021/01/29
Dispozitia 6/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei DEDU ION.2021/01/29
Dispozitia 5/2021privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței persoanelor și familiilor beneficiare ale VMG în perioada sezonului rece februarie 2021-martie 2021.2021/01/29
Dispozitia 4/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece, ian. 2021-martie 2021, altele decât cele beneficiare de ajutor social, stabilit în condițiile Legii 416/2001 privind VMG.2021/01/29
Dispozitia 3/2021privind convocare CL în ședință ordinară pentru data de 29.01.2021.2021/01/23
Dispozitia 2/2021privind constituirea Grupului de lucru POAD.2021/01/06
Dispozitia 1/2021privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare.2021/01/05

Comments are closed.