Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 85/2024privind stabilirea salariului lunar doamnei Simion Ecaterina, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 84/2024privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Pîrvu Ana-Maria, având funcția contractuală de execuție de secretar- dactilograf, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 83/2024privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Lăzăroiu Dumitru, având funcția contractuală de execuție de magaziner, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 82/2024privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Gheorghe Maria, având funcția contractuală de guard I, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 81/2024privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Ionescu Ionuț, având funcția contractuală de execuție de șofer microbuz școlar I, gradația 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 80/2024privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Răcaru Olivian-Vasile, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I, gradația 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 79/2024privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Irimia Ștefan, având funcția contractuală de șofer I, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 78/2024privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Pleșoiu Aurel, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăști, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 77/2024privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Măntescu Valeria-Claudia având funcția contractuală de bibliotecar II, gradația 5 , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 76/2024privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Vlad Ana-Maria, având funcția publică de inspector , clasa L, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 75/2024privid stabilirea salariului de bază lunar domnului Perțea Adrian-Ion, consilier persnal al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 74/2024privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Popa Claudiu-Ionel , având funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate IA, gradația 4, din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 73/2024privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Popa Constantin, referent superior, gradația 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 72/2024privind stabilirea salariului de bază lunar domnișoarei Negoiță Rodica-Elena, referent superior, gradația 3, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 71/2024privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Moraru Emilia, având funcția publică de inspector, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 70/2024privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Păsăroiu Violeta, având funcția publică de inspector, grad profesional asistent , gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/28
Dispozitia 69/2024privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmormântare pt. def. Oprea Aurel-Culiță.2024/06/27
Dispozitia 68/2024privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmormântare pt. def. EREMIA DAVID.2024/06/27
Dispozitia 67/2024privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru Grama Vasile.2024/06/21
Dispozitia 66/2024privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a procedurii de modificări în componența familiei și/sau a  veniturilor beneficiarilor  de venit minim de incluziune pentru 4 titulari.2024/06/21
Dispozitia 65/2024privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 27.06.20242024/06/21
Dispozitia 64/2024privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmormânatre  pentru def. Rudaru Ionela.2024/06/20
Dispozitia 63/2024privind rectificarea actului de căsătorie Nr. 2 din 21.03.2024 privind pe Stanciu Valentin și Costei Doina-Veronica, exemplarul I și  II, înregistrat la Primăria comunei Brăești, județul Buzău.2024/06/20
Dispozitia 62/2024cu privire la încetarea acordării indemnizației lunare pentru numita Rudaru Ionela, persoană cu handicaop grav,2024/06/03
Dispozitia 61/2024privind delegarea atribuțiilor de stare civilă pentru oficierea căsătoriilor, dar și a celorlalte atribuții ale ofițerului de stare civilă, respectiv înregistrarea și întocmirea actelor de stare civilă, efectuarea operațiunilor, etc.2024/05/27
Dispozitia 60/2024privind completarea Dispoziției Nr. 43 din 15.04.2024 privind desemnarea personalului tehnic-auxiliar de pe lângă BEC Brăești, necesar pt. efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților publice locale din data de 09.06.20242024/05/27
Dispozitia 59/2024privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 31.05.20242024/05/27
Dispozitia 58/2024privind menținerea dreptului la VMI ca urmare a procedurii de modificări în componența familiei și-sau a veniturilor beneficiarilor de VMI pentru 4 titulari.2024/05/17
Dispozitia 57/2024privind aprobarea cererilor de acordare a VMI pentru 2 titulari.2024/05/17
Dispozitia 51/2024privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 30.04.20242024/04/22
Dispozitia 40/2024privind încetarea acordării VMI.2024/04/01
Dispozitia 39/2024privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 8 titualri.2024/04/01
Dispozitia 38/2024privind modificarea cuantumului tichetului social pt. grădinița (de la valoarea de 120 lei la valoarea de 132 lei).2024/04/01
Dispozitia 37/2024privind menținerea dreptului VMI ca urmare producerii de modificări în componența fam. Și-sau a veniturilor benef. De VMI pt. 179 titulari.2024/04/01
Dispozitia 36/2024privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pt. data de 29.03.2024.2024/03/22
Dispozitia 35/2024privind organizarea procedurii de atribuirea contractului de achiziție publică de ,,Achiziție servicii de catering în cadrul Programului Național MASA SĂNĂTOASĂ pentru preșcolari și elevii Școlii Gimnaziale sat Brătilești, com. Brăești, Jud. Buzău.2024/03/15
Dispozitia 34/2024privind menținerea dreptului la VMI ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și-sau a veniturilor beneficiarilor de VMI pentru 8 titulari.2024/03/08
Dispozitia 33/2024privind convocarea CL în ședință extraordinară pentru data de 13.03.2024.2024/03/08
Dispozitia 32/2024privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmormântare pentru def. Ghiță Lenuța.2024/03/06
Dispozitia 31/2024privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Sfinteș Maria, domiciliată în satul Pârscovelu, comuna Brăești, județul Buzău.2024/03/06
Dispozitia 30/2024privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 28.02.20242024/02/22
Dispozitia 29/2024privind majorarea salariului de bază lunar al domnului Perțea Adrian-Ion, consilier personal al primarului.2024/01/31
Dispozitia 28/2024privind majorarea salariului de bază lunar al d-lui Popa Claudiu-Ionel, având funcția contractuală de execuție de inspector de specialitat IA, gradația 4, în cadrul compartimentului ,,Financiar-contabil, taxe și impozite”.2024/01/31
Dispozitia 27/2024privind majorarea salariului de bază lunar al doamnei Dragoe Monica, asistent medical comunitar în cadrul compartimentului ,,Asistență socială, autoritate tutelară și asistență medicală comunitară”.2024/01/31
Dispozitia 26/2024privind majorarea salariului de bază lunar al doamnei Pîrvu Ana-Maria, având funcția contractuală de execuție de secretar- dactilograf, în compartimentul ,,Secretariat -arhivă”.2024/01/31
Dispozitia 25/2024privind majorarea salariului de bază lunar al domnului Pleșoi Aurel, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I gradația 5.2024/01/31
Dispozitia 24/2024privind majorarea salariului de bază lunar al domnului Răcaru Olivian-Vasile, având funcția contractuală de muncitor calificat I.2024/01/31
Dispozitia 23/2024privind majorarea salariului de bază lunar al domnului Ionescu Ionuț, șofer microbuz școlar, gradația 2, în cadrul compartimentului ,,Administrativ-gospodăresc”.2024/01/31
Dispozitia 22/2024privind majorarea salariului de bază lunar al domnului Irimia Ștefan, având funcția contractuală de execuție de șofer, gradația 3, în cadrul compartimentului ,,Administrativ-gospodăresc”.2024/01/31
Dispozitia 21/2024privind majorarea salariului de bază lunar al doamnei Măntescu Valeria-Claudia, bibliotecar II, gradația 5, în cadrul compartimentului,,Cultură”.2024/01/31
Dispozitia 20/2024privind majorarea salariului de bază lunar al doamnei Gheorghe Maria, având funcția contractuală de execuție de guard I, în cadrul compartimentului ,,Administrativ-gospodăresc”.2024/01/31
Dispozitia 19/2024privind majorarea salariului de bază lunar al doamnei Vlad Ana-Maria, inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul compartimentului ,,Asistență socială, autoritate tutelară și asistență medicalăcomunitară”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului2024/01/31
Dispozitia 18/2024privind majorarea salariului de bază lunar al domnului Lăzăroiu Dumitru, în funcțgradația 3, în cadrul compartimentului ,,Administrativ-gospodăresc”. Ia contractuală de execuție de magaziner,2024/01/31
Dispozitia 17/2024privind majorarea salariului de bază lunar al doamnei Păsăroiu Violeta, inspector, grad profesional asistent, gradația5.2024/01/31
Dispozitia 16/2024privind majorarea salariului de bază lunar al domnului Popa Constantin, referent superior, gradația 5.2024/01/31
Dispozitia 15/2024privind majorarea salariului lunar al doamnei Moraru Emilia, inspector superior, gradația 5.2024/01/31
Dispozitia 14/2024privind majorarea salariului de bază lunar al domnișoarei Negoiță Rodica-Elena, referent superior.2024/01/31
Dispozitia 13/2024privind stabilirea salariului brut lunar începând cu data de 01.01.2024 pentru asistentul personal Rudaru Mariana.2024/01/31
Dispozitia 12/2024privind stabilirea salariului brut lunar începând cu data de 01.01.2024 pentru asistentul personal Dumitru Miorița.2024/01/31
Dispozitia 11/2024privind stabilirea salariului brut lunar începând cu data de 01.01.2024 pentru asistentul personal Ivan Lenuța.2024/01/31
Dispozitia 10/2024privind aprobarea pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20242024/01/31
Dispozitia 9/2024privind majorarea indemnizației lunare a primarului comunei Brăești, județul Buzău.2024/01/31
Dispozitia 8/2024privind majorarea salariului lunar al doamnei Simion Ecaterina – secretar general al comunei Brăești, județul Buzău.2024/01/31
Dispozitia 7/2024privind mjorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.2024/01/31
Dispozitia 6/2024Convocare Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 06.02.2024.2024/01/31
Dispozitia 5/2024respingere cerere acordare VMI Cheoreanu Vasile, Pinu.2024/01/31
Dispozitia 4/2024privind constituirea Comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar.2024/01/31
Dispozitia 3/2024privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 181 titulari.2024/01/31
Dispozitia 2/2024privind convocarea Consiliului Local Brăeşti în şedinţa ordinară pentru data de 30.01.2024, orele 14.002024/01/25
Dispozitia 1/2024privind acodarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmormântare pentru def. Apostol Neculai.2024/01/25
Dispozitia 241/2023privind încetarea suplimentului pt. combustibili solizi sau lichizi, Anghel Maria., Brăești.2023/12/28
Dispozitia 240/2023privind încetarea suplimentului pt. combustibili solizi sau lichizi, Oancea Ion., Goidești.2023/12/28
Dispozitia 239/2023privind aprobarea ajut. pt. încălz. locuinț. cu combustibili solizi/sau petrolieri, precum și a supliment. de energie.2023/12/28
Dispozitia 238/2023privind modificarea Dispoziției nr. 74 din 29.03.2023.2023/12/28
Dispozitia 237/2023privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 28.12.2023, orele 10.002023/12/21
Dispozitia 236/2023privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți  din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmormântare pentru def. Negoiță Năchită.2023/12/14
Dispozitia 235/2023privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa extraordinară pentru data de 18.12.2023, orele 14.002023/12/14
Dispozitia 234/2023privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 08.12.20232023/12/08
Dispozitia 233/2023privind convocarea CL în ședință extraordinară pt. data de 08.12.2023.2023/12/05
Dispozitia 232/2023privind acordarea ajutorului social Costache Vasile, Brăești2023/11/29
Dispozitia 231/2023privind acordarewa ajutorului social Cristina Daniela-Ioana.2023/11/29
Dispozitia 230/2023privind acordarea ajutorului social Iosif Constantin, Ivanețu.2023/11/29
Dispozitia 229/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. Costache Ionel, Brăești2023/11/29
Dispozitia 228/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Stanciu Ion, Goidești2023/11/29
Dispozitia 227/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea fam. Popoiag Nicolae.2023/11/29
Dispozitia 226/2023privind încetarea acordării ajutorului social pt. Beteringhe Ilie, Brătilești.2023/11/29
Dispozitia 225/2023privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cu combustibili solizi și-sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie.2023/11/29
Dispozitia 223/2023privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu cheltuielile de de înmormântare pt. def. Dinu Stelian Dorin.2023/11/29
Dispozitia 222/2023privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pt. domnul Berbec Eugen, persoană cu handicap grav.2023/11/29
Dispozitia 221/2023majorare salarii asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap.2023/11/29
Dispozitia 224/2023privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 29.11.2023, orele 14.002023/11/23
Dispozitia 220/2023privind constituirea comisiei pt. inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a bunurilor materiale ce aparțin CL Brăești.2023/11/08
Dispozitia 219/2023privind stabilirea și reținerea garanției materiale personalului care gestionează bunuri și valori la Primăria comunei Brăești, județul Buzău.2023/11/08
Dispozitia 218/2023privind acordarea ajutorului social Gheorghe Adrian, Goidești.2023/10/30
Dispozitia 217/2023privind reluarea acordării ajutoului social Alexandru Ionel, Pinu.2023/10/30
Dispozitia 216/2023privind acordarea ajutorului social pentru fam. Eremia Georgian, Goidești.2023/10/30
Dispozitia 215/2023privind reluarea acordării ajutoului social pt. fam. Vasile Ionel, Brătilești..2023/10/30
Dispozitia 214/2023privind reluarea acordării ajutoului social pt. fam. Șerban Neculai, Ivanețu.2023/10/30
Dispozitia 213/2023privind reluarea acordării ajutoului social pt. fam. Dinu Viorel, Ruginoasa.2023/10/30
Dispozitia 212/2023privind reluarea acordării ajutoului social pt. fam. Șerban Claudiu-Valentin, Brătilești.2023/10/30
Dispozitia 211/2023privind modificarea plății ajutorului social pt, fam.Sandu Gheorghe, Ivanețu.2023/10/30
Dispozitia 210/2023privind acordarea ajutorului social Ciuculan Ștefania, Brăești.2023/10/30
Dispozitia 209/2023privind acordarea ajutorului social Negoiță Constantin, Brătilești.2023/10/30
Dispozitia 208/2023privind acordarea ajutorului social, Anghel Dumitru, Brăești.2023/10/30
Dispozitia 207/2023privind acordarea ajutorului social Dorobanțu Georgică, Brăești.2023/10/30
Dispozitia 206/2023privind încetarea dreptului de acord. a alocației pentru susținerea fam. Perțea Sorin,Goidești.2023/10/30
Dispozitia 205/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Sandu Gheorghe, Ivanețu.2023/10/30
Dispozitia 204/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam.Rudaru Marcel, Goidești.2023/10/30
Dispozitia 203/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Hornea Mariana-Valentina, Brătilești.2023/10/30
Dispozitia 202/2023privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Anghel Elena-Claudia, Goidești.2023/10/30
Dispozitia 201/2023privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Dedu Dina, sat Ivanețu.2023/10/30
Dispozitia 200/2023privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 29.10.2023, orele 13.002023/10/25
Dispozitia 199/2023privind rectificarea bugetului local de vrnituri și cheltuieli pe anul 2023.2023/10/20
Dispozitia 198/2023privind încetarea dreptului de aordare a alocației pt. susținerea fam. Tarcoci Mitică-Dan.2023/09/29
Dispozitia 197/2023privind reluarea acordării ajutorului social doamnei Manea Elena-Valentina, Goidești.2023/09/29
Dispozitia 196/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. susțținerea familiei Eremia Sergiu-Adrian.2023/09/29
Dispozitia 195/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Șerban Rozina, Goidești.2023/09/29
Dispozitia 194/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Dedu Iulică, Goidești.2023/09/29
Dispozitia 193/2023privind modificarea dreptului la alocției pt. susținerea fam. Vasile maria, Brătilești.2023/09/29
Dispozitia 192/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Eremia Petrică, Goidești.2023/09/29
Dispozitia 191/2023privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Eremia Vasile, Goidești.2023/09/29
Dispozitia 190/2023privind încetarea acordării ajutorului social pt. fam. Negoiță Constantin, Brătilești.2023/09/29
Dispozitia 189/2023privind încetarea acordării ajutorului social Negoiță Năchită.2023/09/29
Dispozitia 188/2023privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. domnului Cornea Iulian.2023/09/29
Dispozitia 187/2023privind modificarea plății ajutorului social Eremia Petrică, Goidești.2023/09/29
Dispozitia 186/2023privind acordarea ajutorului social Costache Gică, Brăești2023/09/29
Dispozitia 185/2023privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 28.09.2023, orele 14.002023/09/22
Dispozitia 184/2023privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.2023/09/19
Dispozitia 183/2023privind rectificarea actului de căsătorie nr. 5 din 11.06.2023 privind pe Pîrvu Adopnis-Adrian și Alexe Mariana, exemplarul i și II, înregistrat la Primăria comunei Brăești, județul Buzău..2023/09/19
Dispozitia 182/2023privind acordarea indemnizației lunare de 500 de lei doamnei Dragoe Monica, asistent comunitar.2023/09/19
Dispozitia 181/2023privind acordarea tichetelor sociale pentru gradiniță, an școlar 2023-2024.2023/09/11
Dispozitia 180/2023privind desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al primarului comunei Brăești responsabilă pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor prevăzute de legislația în vigoare.2023/09/04
Dispozitia 179/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. Ciuculan Ștefania, Brăești..2023/09/04
Dispozitia 178/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Dorobanțu Ionuț-Marian.2023/09/04
Dispozitia 177/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Codreanu Daniel.2023/09/04
Dispozitia 176/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Dobrin Aurelia.2023/09/04
Dispozitia 175/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Manea Constantin, Ivanețu.2023/09/04
Dispozitia 174/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Eremia Garoafa, Brăești.2023/09/04
Dispozitia 173/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Moise Florinel, Ivanețu..2023/09/04
Dispozitia 172/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Iosif Iuliana, Ivanețu..2023/09/04
Dispozitia 171/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Eremia Ion, Goidești..2023/09/04
Dispozitia 170/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Bâsceanu Gheorghe, Ruginoasa.2023/09/04
Dispozitia 169/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Eremia Viorel, Goidești.2023/09/04
Dispozitia 168/2023privind suspendarea acordării ajutorului social pt. fam. Vasile Ionel, Brătilești.2023/09/04
Dispozitia 167/2023privind încetarea acordării ajutorului social Bâsceanu Gheorghe, Ruginoasa.2023/09/04
Dispozitia 166/2023privind încetarea acordării ajutorului social Dorobanțu Ionuț – Marian, Brăești.2023/09/04
Dispozitia 165/2023privind încetarea acordării ajutorului social pt. domnul Soare Mugurel, Brăești.2023/09/04
Dispozitia 164/2023privind încetarea acordării ajutorului social pt. fam. Ciuculan Ștefania, Brăești..2023/09/04
Dispozitia 163/2023privind încetarea acordării ajutorului social pt. fam. Dedu Liviu-Constantin, Brătilești.2023/09/04
Dispozitia 162/2023privind reluarea acordării ajutorului social pt. fam. Văduva Georgel, Ivanețu..2023/09/04
Dispozitia 161/2023privind reluarea acordării ajutorului social pt. fam. doamnei Panait Camelia, Brătilești.2023/09/04
Dispozitia 160/2023privind reluarea acordării ajutorului social pt. fam. doamnei Șerban Daniela, Brătilești.2023/09/04
Dispozitia 159/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. domnului Codreanu Daniel, Ivanețu.2023/09/04
Dispozitia 158/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. domnului Manea Constantin, Ivanețu.2023/09/04
Dispozitia 157/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. domnului Pîrvu Adonis-Adrian, Brăești, Jud. Buzău.2023/09/04
Dispozitia 156/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. doamnei Eremia Garoafa.2023/09/04
Dispozitia 155/2023privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 30.08.2023, orele 14.002023/08/25
Dispozitia 154/2023privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa extraordinară pentru data de 16.08.2023, orele 10.002023/08/11
Dispozitia 153/2023 privind orgnizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de ,,Actualizarea  Planului urbanistic  general și a regulamentului local de urbanism al comunei Brăești și transpunerea acestuia în format GIS”2023/08/04
Dispozitia 152/2023 privind acordarea unui premiu la împlinirea vârstei de 100 de ani doamnei Gogea Stana2023/08/02
Dispozitia 151/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru sustinerea familiei Șerban Dănuț, Brătilești.2023/07/31
Dispozitia 150/2023privind suspendarea acordării ajut. social Șerban Claudiu-Valentin, Brătilești.2023/07/31
Dispozitia 149/2023privind suspendarea acordării ajut. social Eremia Georgian, Goidești.2023/07/31
Dispozitia 148/2023privind suspendarea acordării ajutorului social Gheorghe Adrian, Goidești.2023/07/31
Dispozitia 147/2023privind suspendarea acordării ajutorului social Manea Elena-Valentina, Goidești.2023/07/31
Dispozitia 146/2023privind suspendarea acordării ajutorului social Șerban Daniela, Brătilești.2023/07/31
Dispozitia 145/2023privind suspendarea acordării ajutorului social Panait Cameluța, Brătilești.2023/07/31
Dispozitia 144/2023privind suspendarea acordării ajutorului social pentru Văduva Georgel, Ivanețu.2023/07/31
Dispozitia 143/2023privind suspendarea acordării ajutorului social pentru Alexandru Ionel, Pinu.2023/07/31
Dispozitia 142/2023privind suspendarea acordării ajutorului social pentru Dinu Viorel, Ruginoasa.2023/07/31
Dispozitia 141/2023privind suspendarea acordării ajutorului social pentru Șerban Neculai, Ivanețu.2023/07/31
Dispozitia 140/2023privind încetarea acordării ajutorului social pentru Costache Gică, Brăești.2023/07/31
Dispozitia 139/2023privind modificarea plății ajutorului social Cornea Tudor, Brăești.2023/07/31
Dispozitia 138/2023privind modificarea plății ajutorului social Ivan Dănuț, Brătilești.2023/07/31
Dispozitia 137/2023privind modificarea plății ajutorului social Toader Romică, Brăești.2023/07/31
Dispozitia 136/2023privind modificarea plății ajutorului social pentru Vasile Ionel, Brătilești.2023/07/31
Dispozitia 135/2023privind acordarea ajutorului social, Ene Luminița, Brăești.2023/07/31
Dispozitia 134/2023privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 31.07.2023, orele 14.002023/07/25
Dispozitia 123/2023  privind reactualizarea C.L.S.U.2023/06/21
Dispozitia 122/2023 privind convocarea Consiliului Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 30.06.2023, orele 14.002023/06/21
Dispozitia 121/2023  privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu alimenteaferente transei a VI-a din cadrul Programului POAD 2018-2021, rămase neepuizate după distribuirea pe baza listelor inițiale, către persoanele  defavorizate din comuna Brăești, județul Buzău.2023/06/21
Dispozitia 120/2023 privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmomantare pentru def. Drăghici Ion.2023/06/16
Dispozitia 119/2023 privind stabilirea  cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Mareș Andrei-Daniel, Pinu.2023/06/07
Dispozitia 118/2023  privind Convocare Consiliul local în ședință extraordinară pentru data de 09.06.20232023/06/07
Dispozitia 117/2023 privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea fam. Cristina Dănuț., Brăești2023/05/31
Dispozitia 116/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea fam. Furtună Lenuța, Ivanețu.2023/05/31
Dispozitia 115/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea fam. Dedu Costică, Goidești.2023/05/31
Dispozitia 114/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Eremia Ioana, Ivanețu.2023/05/31
Dispozitia 113/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru susț. fam. Irimia Nicoleta, Brăești.2023/05/31
Dispozitia 112/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Cornea Adriana, Brăești.2023/05/31
Dispozitia 111/2023privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Bantaș Valerica, Ruginoasa.2023/05/31
Dispozitia 110/2023privind respingerea acordării ajutorului social, Gogu Eugenia, Goidești.2023/05/31
Dispozitia 109/2023privind încetarea acordării ajutorului social domnului Cristina Dănuț, Brăești.2023/05/31
Dispozitia 108/2023privind încetarea acordării ajutorului social doamnei Prundea Anișoara, Pinu.2023/05/31
Dispozitia 107/2023privind acordarea ajutorului social doamnei Costache Maria-Elena, Brăești.2023/05/31
Dispozitia 106/2023privind acordarea ajutorului social doamnei Vasile Maria-Gabriela, Brătilești.2023/05/31
Dispozitia 105/2023privind acordarea ajutorului social doamnei Bantaș Valerica, Ruginoasa.2023/05/31
Dispozitia 104/2023privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Negoiță Gheorghe, Ivanețu.2023/05/31
Dispozitia 103/2023privind convocarea consiliului local în ședință ordinară pentru data de 31.05.2023.2023/05/24
Dispozitia 102/2023privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu cheltuielile de înmormântare pentru def. Eremia Robert-Andrei.2023/05/04
Dispozitia 101/2023privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară pentru data de 08.05.2023.2023/05/04
Dispozitia 100/2023pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile, și /20232023/04/28
Dispozitia 99/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Popa Claudiu-Ionel, inspector de specialitate IA.2023/04/28
Dispozitia 98/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Perțea Adrian-Ion, consilierul personal al primarului .2023/04/28
Dispozitia 97/2023privind stabilirea salariului de bază al doamnei secretar general al Simion Ecaterina.2023/04/28
Dispozitia 96/2023privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Brăești, județul Buzău.2023/04/28
Dispozitia 95/2023privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru doamna Săraru Ileana, persoană cu handicap grav.2023/04/28
Dispozitia 94/2023privind încetarea acordării ajutorului social fam. Șerban M. Vasile, Brătilești.2023/04/27
Dispozitia 93/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. Voicu Auraș-Ionel, Brăești.2023/04/27
Dispozitia 92/2023 privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în  şedinţa ordinară pentru data de 27.04.2023, orele 14.002023/04/18
Dispozitia 91/2023privind adoptarea și diseminarea Planului de Integritate la nivelul comunei Brăești.2023/03/29
Dispozitia 90/2023de aprobare a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul comunei Brăești, Județul Buzau.2023/03/29
Dispozitia 89/2023privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea familiei Eremia Georgian, Brăești.2023/03/29
Dispozitia 88/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei Tarcoci Mitică -Dan.2023/03/29
Dispozitia 87/2023privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei Eremia Garoafa, Brăești.2023/03/29
Dispozitia 86/2023privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Tănase Daniela, Goidești.2023/03/29
Dispozitia 85/2023privind încetarea acordării ajutorului social Petrișor Eugenia, Brătilești.2023/03/29
Dispozitia 84/2023privind încetarea acordării ajutorului social Eremia Georgian, Brăești.2023/03/29
Dispozitia 83/2023privind încetarea acordării ajutorului social Tudor Anuța, Pinu.2023/03/29
Dispozitia 82/2023privind modificarea plății ajutorului social pentru familia domnului Prună Costel-Petre, Ivanețu..2023/03/29
Dispozitia 81/2023privind modificarea plății ajutorului social pentru familia domnului Vasile Cosmin, Brătilești.2023/03/29
Dispozitia 80/2023privind acordarewa ajutorului social, Vasile Cosmin, Brătilești.2023/03/29
Dispozitia 79/2023privind acordarewa ajutorului social, Vasile Rița, Brătilești2023/03/29
Dispozitia 78/2023privind acordarewa ajutorului social, Eremia Garoafa.2023/03/29
Dispozitia 77/2023privind acordarewa ajutorului social Ciuculan Ștefania, Brăești.2023/03/29
Dispozitia 76/2023privind modificarea cuantumului tichetului social pt. grădiniță (de la valoarea de 105 lei la valoarea de 120 lei).2023/03/29
Dispozitia 75/2023privind încetarea acordării ajut. social. Codreanu Sergiu-Alexandru.2023/03/29
Dispozitia 74/2023privind nominalizarea echipei de implementare a proiectelor finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și și salarizarea personalului care face parte din echipă.2023/03/29
Dispozitia 73/2023privind majorarea indemnizațiilor lunare a primarului și viceprimarului com. Brăești, ca urmare a implementării de proiecte prin Mecanismul de redresare și reziliență.2023/03/29
Dispozitia 72/2023privind încetarea ajutorului social pt. Ene Luminița, Brăești.2023/03/29
Dispozitia 71/2023privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pt. doamna Georgescu Norica, persoană cu handicap grav.2023/03/29
Dispozitia 70/2023privind angajarea cu contract individual de muncă, pe perioada nedeterminată, a doamnei Dumitru Miorița, domiciliată în satul Ivanețu, com. Brăești, în funcția de asistent personal, gradația 0, al mamei sale, Nichita Lenuța, persoana cu handicap garav, începând cu data de 01.04.2023.2023/03/29
Dispozitia 69/2023privind angajarea cu CIM, până la împlinirea vârstei de 18 ani, a doamnei Ivan Lenuța în calitate de asistent personal, gradația 0, la Primăria comunei Brăești, pentru persoana cu handicap grav Ivan Denis-Andrei, începând cu data de 01.04.2023.2023/03/29
Dispozitia 68/2023privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Tănase Daniela, Goidești.2023/03/29
Dispozitia 67/2023privind delegarea atribuțiilor Secretarului general al Comunei Brăești, în unele situații când titularul acestora este indisponibil.2023/03/29
Dispozitia 66/2023privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Voicu Romică, în vederea efectuării în regim rapid a intervențiilor medicale recomandate de către Spitalul clinic de urgență București.2023/03/29
Dispozitia 65/2023 privind convocarea Consiliului Local Brăeşti în şedinţa ordinară pentru data de 31.03.2023, orele 14.002023/03/27
Dispozitia 64/2023privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în  şedinţa extraordinară pentru data de 07.03.2023, orele 14.002023/03/03
Dispozitia 63/2023privind încetarea acordării ajutorului social Eremia Lucian, Brăești.2023/02/27
Dispozitia 62/2023privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia Mihalcea Vasile.2023/02/27
Dispozitia 61/2023privind încetarea acordării ajutorului social pentru Eremia Ionuț, Brăești.2023/02/27
Dispozitia 60/2023privind încetarea acordării ajutorului social Popoiag Giorgina-Lenuța, Brăești.2023/02/27
Dispozitia 59/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. Fam. Șerban Claudiu-Valenti , Brătilești.2023/02/27
Dispozitia 58/2023privind modificarea plății ajutorului social Minoiu Laurențiu, Brătilești.2023/02/27
Dispozitia 57/2023privind modificarea plății VMG Voicu Auraș-Ionel.2023/02/27
Dispozitia 56/2023privind acordarea ajutorului social pentru Șerban Cameluța, Brătilești.2023/02/27
Dispozitia 55/2023privind acordarea ajutorului social Grama Veronica, Brătilești.2023/02/27
Dispozitia 54/2023privind acordarea ajutorului social Minoiu Floarea, Brătilești.2023/02/27
Dispozitia 53/2023privind acordarea ajutorului social Ciuculan Ștefania, Brăești.2023/02/27
Dispozitia 52/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei Ivan Claudia, Brătilești.2023/02/27
Dispozitia 51/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei Șerban Claudiu-Valentin.2023/02/27
Dispozitia 50/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Mihalcea Vasile.2023/02/27
Dispozitia 49/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei Eremia Viorel.2023/02/27
Dispozitia 48/2023privind acordarea dreptului la alocație pt. Susținerea familiei Dedu Ion, Brătilești.2023/02/27
Dispozitia 47/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. familia domnului Eremia Viorel, Goidești.2023/02/27
Dispozitia 46/2023privind modificarea dreptului la ASF pentru Zota Costel, Ivanețu.2023/02/27
Dispozitia 45/2023privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cu combustibili solizi și/20232023/02/27
Dispozitia 44/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social.2023/02/27
Dispozitia 43/2023privind acordarea dreptului la ASF Ciuculan Ștefania, Brăești.2023/02/27
Dispozitia 42/2023privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 28.02.2023, orele 14.002023/02/20
Dispozitia 41/2023privind stabilirea salariului de bază al d-nei Rudaru Mariana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Rudaru Maria, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești.2023/01/27
Dispozitia 40/2023privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei Dragoe Monica, asistent medical comunitar, debutant, gradația 0.2023/01/27
Dispozitia 39/2023privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Popa Claudiu-Ionel, având funcția contractuală de Inspector de specialitate, IA, gradația 4.2023/01/27
Dispozitia 38/2023privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Măntescu Valeria-Claudia, având funcția contractuală de bibliotecar II, gradația 5.2023/01/27
Dispozitia 37/2023privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Lăzăroiu Dumitru, având funcția contractuală de execuție de magaziner, gradația 3.2023/01/27
Dispozitia 36/2023privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Pleșoiu Aurel, având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5.2023/01/27
Dispozitia 35/2023privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Irimia Ștefan, având funcția contractuală de execuție de șofer, gradația 3.2023/01/27
Dispozitia 34/2023privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Vlad Ana-Maria, având funcția publică de execuție de inspector principal, gradația 3.2023/01/27
Dispozitia 33/2023privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Răcaru Olivian-Vasile, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I, gradația 2.2023/01/27
Dispozitia 32/2023privind stabilirea slariului de bază lunar domnului Ionescu Ionuț, având funcția contractuală de execuție de șofer, gradația 2.2023/01/27
Dispozitia 31/2023privind stabilirea salariului de bază lunar domnului Perțea Adrian-Ion, consilier personal al primarului.2023/01/27
Dispozitia 30/2023privind stabilirea cuantumului indemnizației pt. persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din com. Brăești, județul Buzău, pt. anul 2023.2023/01/27
Dispozitia 29/2023privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Gheorghe Maria, având funcția contractuală de execuție de guard I(femeie de serviciu), gradația 3.2023/01/27
Dispozitia 28/2023privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Pîrvu Ana-Maria, având funcția contractuală de execuție de secretar dactilograf, gradația 4.2023/01/27
Dispozitia 27/2023privind stabilirea salariului de baza lunar doamnei Moraru Emilia, având funcția publică de execuție de inspector superior, gradația 5.2023/01/27
Dispozitia 26/2023privind stabilirea salariului de baza lunar doamnei Păsăroiu Violeta, având funcția publică de execuție de inspector, grad profesional asistent, gradația 5.2023/01/27
Dispozitia 25/2023privind stabilirea salariului de bază lunar domnișoarei Negoiță Rodica-Elena, având funcția publică de referent superior, gradația 32023/01/27
Dispozitia 24/2023privind stabilirea indemnizației domnului Negoiță Gheorghe, Primarul comunei Brăești, județul Buzău2023/01/27
Dispozitia 23/2023privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei Simion Ecaterina, având funcția publică de conducere de secretar general al comunei Brăești.2023/01/27
Dispozitia 22/2023privind stabilirea salariului de bază lunar domnuui Popa Constantin , având funcția publică de referent superior, gradația 5.2023/01/27
Dispozitia 21/2023privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie.2023/01/27
Dispozitia 20/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru suținerea fam. Popoiag Nicolae, Brăești.2023/01/27
Dispozitia 19/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru suținerea fam. Eremia Ionu, Brăești.2023/01/27
Dispozitia 18/2023privind modificarea dreptului la ASF Rudaru Florinț.2023/01/27
Dispozitia 17/2023privind modificarea dreptului la alocație pentru suținerea fam. Stanciu Vasile2023/01/27
Dispozitia 16/2023privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Dorobanțu Sorinel-Mădălin, Brăești.2023/01/27
Dispozitia 15/2023privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Perțea Viorel-Eugen.2023/01/27
Dispozitia 14/2023privind încetarea acordării ajutorului social Constantin Ion, Brătilești.2023/01/27
Dispozitia 13/2023privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. Eremia Ionuț, Brăești.2023/01/27
Dispozitia 12/2023privind acordarea ajutorului social Popoiag Giorgiana-Lenuța.2023/01/27
Dispozitia 11/2023privind acordarea ajutorului social fam. Perțea Viorel-Eugen.2023/01/27
Dispozitia 10/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. Dorobanțu Sorinel-Mădălin, Brăești.2023/01/27
Dispozitia 9/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. Stanciu Vasile.2023/01/27
Dispozitia 8/2023privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. Rudaru Florin, Goidești.2023/01/27
Dispozitia 7/2023privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în  şedinţa ordinară pentru data de 30.01.2023, orele 14.002023/01/24
Dispozitia 6/2023privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul UAT Brăești.2023/01/04
Dispozitia 5/2023privind stabilirea numărului de ore de muncă pt. persoanele apte beneficiare de ajutor social, conform salariului minim pe economie..2023/01/03
Dispozitia 4/2023privind stabilire listă de suplimentare POAD, tranșa a V-a.2023/01/03
Dispozitia 3/2023privind acord. unui ajutor de urgență pt. numitul Dumitrache Ion, domiciliat în satul Pinu, com. Brăești, Județul Buzău, incendiu locuința.2023/01/03
Dispozitia 2/2023privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pt. doamna Dedu Ileana, persoană cu handicap grav.2023/01/03
Dispozitia 1/2023privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți, a deficitului bugetului local pt. secțiunea de dezvoltare.2023/01/03
Dispozitia 298/2022privind schimbarea titularului dreptului de ajutor social pt. fam. Irimia Nicoleta, Brăești.2022/12/29
Dispozitia 297/2022privind acordarea ajutorului social fam. Costache Nicușor, Brăești.2022/12/29
Dispozitia 296/2022privind acordarea ajutorului social , Costache Ancuța.2022/12/29
Dispozitia 295/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Eremia Marian.2022/12/29
Dispozitia 294/2022Dispoziție acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Iosif Iuliana.2022/12/29
Dispozitia 293/2022Dispoziție acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Costache Ancuța , Brăești.2022/12/29
Dispozitia 292/2022privind încetarea acordării ajut. social Perțea Elena.2022/12/29
Dispozitia 291/2022privind încetarea acordării ajut. social Popoiag Georgiana-Lenuța.2022/12/29
Dispozitia 290/2022privind modificarea plății ajut. social pt. fam. domnului Eremia Marian domiciliat în sat Goidești, com. Brăești, jud. Buzău2022/12/29
Dispozitia 289/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. Costache Cireșica domiciliată în satul Brăești, com. Brăești, jud. Buzău.2022/12/29
Dispozitia 288/2022privind aprobarea ajutorului pt. Încălzirea locuinței cu combustibil solizi și/saupetrolieri, precum și a suplimentului de . energie.2022/12/29
Dispozitia 287/2022Convocare CL în ședință ordinară pt. data de 29.12.2022.2022/12/23
Dispozitia 286/2022privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în  şedinţa extraordinară pentru data de  21.12.2022, orele 14.002022/12/19
Dispozitia 284/2022privind incetarea recuperarii unor drepturi salariale acordate necuvenit, in perioada octombrie 2018-decembrie 2020, Cf Dispozitiei Primarului nr 178 din 18.08.20222022/12/19
Dispozitia 285/2022privind constituirea Comisiei de receptie la obiectivul „Reparatie sistem drenare si protectie captare – Sistem Alimentare cu Apa Braesti, Com Braesti, Jud Buzau”2022/12/14
Dispozitia 283/2022privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica ”Modernizare Drum Comunal DC 86 si Drumuri Satesti, Comunaraesti, Jud Buzau”2022/12/06
Dispozitia 282/2022privind constituirea comisiei pt inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a bunurilor materiale ce apartin CL Braesti2022/11/29
Dispozitia 281/2022privind acordarea unui ajutor de urgență, în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu chltuielile de înmormântare, pt. def. Chioreanu Constantin-Nicușor.2022/11/29
Dispozitia 280/2022privind acordarea indemnizației lunare reprezentantului legal Eremia Rodica, pentru copilul cu handicap grav, Eremia Valentin-Mugurel.2022/11/29
Dispozitia 279/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. Iosif Iuliana, domiciliată în satul Ivanețu, comuna2022/11/29
Dispozitia 278/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie.2022/11/29
Dispozitia 277/2022privind promovarea în grad profesional al d-nei Vlad Ana-Maria din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional al doamnei Vlad Ana-Maria din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică de execuție de inspector,clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Brăești, jud. Buzău.2022/11/23
Dispozitia 276/2022privind convocarea Consiliului Local Brăeşti în şedinţa ordinară pentru data de 24.11.2022, orele 14.002022/11/18
Dispozitia 275/2022privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului prin transfer în interesul serviciului al domnișoarei Burlacu Alina-Florentina având funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent, clasa 1 în cadrul Compartimentului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești, județul Buzău.2022/11/07
Dispozitia 274/2022privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Copăcel Micșunica, Brătilești.2022/10/27
Dispozitia 273/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Stanciu Valentin, Goidești2022/10/27
Dispozitia 272/2022privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Eremia Sergiu-Adrian.2022/10/27
Dispozitia 271/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia Bucur Pompilium Ivanețu.2022/10/27
Dispozitia 270/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia Apostol Neculai.2022/10/27
Dispozitia 269/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia Gogu Florica, Goidești.2022/10/27
Dispozitia 268/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia Gogu Eugenia, Goidești.2022/10/27
Dispozitia 267/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Văduva Marius, Ivanețu.2022/10/27
Dispozitia 266/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Pîrvu Cameluța, Brăești.2022/10/27
Dispozitia 265/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Iosif Petrache, Goidești.2022/10/27
Dispozitia 264/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Iosif Ionut, Ivanețu.2022/10/27
Dispozitia 263/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Eremia Lucian, Brăești.2022/10/27
Dispozitia 262/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Eremia Aurel, Brătilești.2022/10/27
Dispozitia 261/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Eremia Viorel, Goidești.2022/10/27
Dispozitia 260/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Văduva Ionel, Ivanețu.2022/10/27
Dispozitia 259/2022privind actualizarea componenței Grupului de lucru POAD în comuna Brăești, județul Buzău și nominalizarea persoanei împuternicite să semneze PV de recepție a pachetelor cu produse alimentare/igienă.2022/10/27
Dispozitia 258/2022privind reluarea acordării ajutorului social pt. fam. Voicu Georgeta-Zuzi, Brăești.2022/10/27
Dispozitia 257/2022privind modificarea plății acordării ajutorului social pt. fam. Prundea Anișoara, Pinu.2022/10/27
Dispozitia 256/2022privind modificarea plății acordării ajutorului social pt. fam. Oancea Viorel, Goidești..2022/10/27
Dispozitia 255/2022privind reluarea și modificarea acordării ajutorului social pt. fam. Văduva Georgel, Ivanețu.2022/10/27
Dispozitia 254/2022privind acordare ajutor social Vasile Ionel, Brătilești.2022/10/27
Dispozitia 253/2022privind acordare ajutor social Ciompec Maria, Goidești.2022/10/27
Dispozitia 252/2022privind acordare ajutor social Alexandru Ionel, Pinu.2022/10/27
Dispozitia 251/2022privind acordarea ajutorului social pentru Iosif Daniel, Ivanețu.2022/10/27
Dispozitia 250/2022privind acordarea ajutorului social pentru Tănase Valentin-Petrache, Ivanețu.2022/10/27
Dispozitia 249/2022privind acordarea ajutorului social pentru Vasile Cristi, Brătilești.2022/10/27
Dispozitia 248/2022privind acordarea ajutorului social pentru Prundea Ion, Pinu.2022/10/27
Dispozitia 247/2022privind acordarea ajutorului social pentru Negoiță Năchita, Brătilești.2022/10/27
Dispozitia 246/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. domnului Stanciu Valentin, Goidești.2022/10/27
Dispozitia 245/2022privind convocarea Consiliului Local Brăeşti în şedinţa ordinară pentru data de 31.10.2022, orele 14.002022/10/24
Dispozitia 244/2022privind convocarea Consiliului Local Brăeşti în şedinţa extraordinară pentru data de 26.10.2022, orele 10.002022/10/24
Dispozitia 243/2022privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad prof. sup celui deținut pt. funcționarii publici de execuție din Primăria comunei Brăești, județul Buzău, la data de 18.11.2022.2022/10/17
Dispozitia 242/2022privind constituirea comisiei de recepție lucrări pentru obiectivul: ,,Reabilitare drumuri de interes comunal în comuna Brăești, județul Buzău2022/10/04
Dispozitia 241/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susț. fam. Iosif Aurel, Ivanețu..2022/09/29
Dispozitia 240/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susț. fam. Popoiag Nicolae, Brăești.2022/09/29
Dispozitia 239/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susț. fam. Eremia Ioana, Ivanețu.2022/09/29
Dispozitia 238/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susț. fam. Eremia Georgian, Goidești..2022/09/29
Dispozitia 237/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susț. fam. Eremia Ion, Goidești.2022/09/29
Dispozitia 236/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susț. fam. Iosif Vasile, Ivanețu..2022/09/29
Dispozitia 235/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susț. fam. Manea Constantin, Ivanețu.2022/09/29
Dispozitia 234/2022privind modificarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Șerban Dănuț, Brătilești.2022/09/29
Dispozitia 233/2022privind modificarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Văduva Marius, Ivanețu.2022/09/29
Dispozitia 232/2022privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Costache Ancuța, Brăești.2022/09/29
Dispozitia 231/2022privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Dobrin Aurelia, Ivanețu.2022/09/29
Dispozitia 230/2022privind acordarea ajutorului social pentru Tarcoci Liliana-Daniela, Brătilești.2022/09/29
Dispozitia 229/2022privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Tarcoci Liliana-Daniela, Brătilești2022/09/29
Dispozitia 228/2022privind modificarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Rudaru Claudița, Ivanețu.2022/09/29
Dispozitia 227/2022privind modificarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Rudaru Crenguța, Brăești.2022/09/28
Dispozitia 226/2022privind modificarea dreptului de acordare a alocației pt. susținerea fam. Dedu Iulica, Goidești2022/09/28
Dispozitia 225/2022privind încet. dreptului de acord. a alocației pentru sust. fam. Goidescu Garofița-Georgiana, Brătilești2022/09/28
Dispozitia 224/2022privind încetarea dreptului de acord. a alocației pentru sust. fam. Răcaru Alexandra-Maria, Ivanețu2022/09/28
Dispozitia 223/2022privind acordarea ajutorului social doamnei Panait Camelia, Brătilești.2022/09/28
Dispozitia 222/2022privind acordarea ajutorului social domnului Cornea Iulian, Brăești.2022/09/28
Dispozitia 221/2022privind acordarea ajutorului social domnului Voicu Auras-Ionel, Brăești.2022/09/28
Dispozitia 220/2022privind acordarea ajutorului social doamnei Costache Ancuța, Brăești.2022/09/28
Dispozitia 219/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Rudaru Crenguța, Brăești.2022/09/28
Dispozitia 218/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Stoian Florica, Ivanețu.2022/09/28
Dispozitia 217/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Voicu Georgeta-Zuzi, Brăești.2022/09/28
Dispozitia 216/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Bucur Pompiliu, Ivanețu.2022/09/28
Dispozitia 215/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Văduva Marius, Ivanețu.2022/09/28
Dispozitia 214/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Eremia Aurel, Brătilești.2022/09/28
Dispozitia 213/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Iosif ionuț, Ivanețu.2022/09/28
Dispozitia 212/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Iosif Petrache, Goidești.2022/09/28
Dispozitia 211/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Eremia Viorel, Goidești.2022/09/28
Dispozitia 210/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Eremia Lucian, Brăești.2022/09/28
Dispozitia 209/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001 VMG, Pîrvu Cameluța, Brăești.2022/09/28
Dispozitia 208/2022privind susp. acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001, privind VMG, Văduva Georgel, Ivanețu.2022/09/28
Dispozitia 207/2022privind suspendarea acordării ajut. soc. în condițiile Legii 416/2001, privind VMG, Văduva Ionel, Ivanețu.2022/09/28
Dispozitia 206/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Rudaru Nicușor, Goidești.2022/09/28
Dispozitia 205/2022Dispoziție privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Rudaru Marcel, Goidești.2022/09/28
Dispozitia 204/2022privind acordarea tichetelor sociale pt. grădiniță, an școlar 2022-2023.2022/09/28
Dispozitia 203/2022privind constituirea comisiei de recepție lucrare pentru obiectivul: ,,Împrejmuire teren Sport și instalații electrice” Școala Brăești, comuna Brăești, județul Buzău.2022/09/27
Dispozitia 202/2022privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 29.09.2022, orele 14.002022/09/23
Dispozitia 201/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Rudaru Mariana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Rudaru Maria, în cadrul aparatului de specialitate al primaruklui comunei Brăești, județul Buzău.2022/09/16
Dispozitia 200/2022privind acordarea ajutorului social Costache Ionuț.2022/08/30
Dispozitia 199/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Costache Ionel.2022/08/30
Dispozitia 198/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Iosif Aurel.2022/08/30
Dispozitia 197/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Oancea Viorel.2022/08/30
Dispozitia 196/2022privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Dobrin Marian.2022/08/30
Dispozitia 195/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Eremia Aurel.2022/08/30
Dispozitia 194/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Eremia Aurel.2022/08/30
Dispozitia 193/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Iosif Aurel.2022/08/30
Dispozitia 192/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Eremia Cosmin. .2022/08/30
Dispozitia 191/2022privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Eremia Cozmin.2022/08/30
Dispozitia 190/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Iosif Vasile.2022/08/30
Dispozitia 189/2022privind modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Iosif Vasile.2022/08/30
Dispozitia 188/2022privind modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Văduva Neculai..2022/08/30
Dispozitia 187/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Văduva Neculai..2022/08/30
Dispozitia 186/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Eremia Vasilica.2022/08/30
Dispozitia 185/2022privind modificarea plății ajutorului pentru familia Eremia Georgian.2022/08/30
Dispozitia 184/2022privind modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Cârstea Cristinel.2022/08/30
Dispozitia 183/2022privind modificarea plății ajutorulu social pentru familia Cârstea Cristinel.2022/08/30
Dispozitia 182/2022privind acordarea ajutorului social Codreanu Sergiu-Adrian.2022/08/30
Dispozitia 181/2022privind acordarea indemnizației lunare reprezentantului legal Gogu Monica pentru copilul cu handicap grav Gogu Ionuț-Bogdănel.2022/08/29
Dispozitia 180/2022privind reîncadrarea doamnei Dragoe Monica în funcția contractuală de asistent medical comunitar, debutant, pe perioadă nedeterminată, gradația 0 în cadrul compartimentului ,,Asistentă medicală comunitară” din aparatul de specialitate al primarului comunei Brăești2022/08/29
Dispozitia 179/2022privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în şedinţa ordinară pentru data de 31.08.2022, orele 14.002022/08/25
Dispozitia 178/2022privind recuperarea unor drepturi salariale acordate necuvenit în perioada octombrie 2018 – decembrie 2020.2022/08/18
Dispozitia 177/2022privind aprobarea Regulamentului  de ordine interioară al aparatului de specialitateal primarului comunei  Brăești.2022/08/18
Dispozitia 175/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Eremia Georgisn.2022/07/28
Dispozitia 174/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Eremia Aurel.2022/07/28
Dispozitia 173/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Eremia Aurel.2022/07/28
Dispozitia 172/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Eremia Dorinel.2022/07/28
Dispozitia 171/2022privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Eremia Dorinel.2022/07/28
Dispozitia 176/2022privind desemnarea domnului Răcaru Olivian-Vasile ca agent de inundații în cadrul UAT-ului  Brăești,  Județul Buzaău2022/07/28
Dispozitia 170/2022privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în  şedinţa ordinară pentru data de 29.07.2022, orele 14.002022/07/22
Dispozitia 169/2022privind angajarea domnului Lăzăroiu Dumitru, în funcția contractuală de execuție, de magaziner, pe perioada  nedeterminată, din cadrul compartimentului ,,Administrativ gospodăresc”, din aparatul de specialitate al primarului  comunei Brăești.2022/07/14
Dispozitia 168/2022privind suspendarea CIM pâna la data de 01.09.2022 al doamnei Dragoe Monica, asistent medical comunitar, debutant, pe perioadă nedeterminată, gradația 0, în cadrul compartimentului ,,Asistență medicală comunitară” din  aparatul de specialitate al primarului comunei Brăești..2022/07/13
Dispozitia 167/2022privind încadrarea doamnei Dragoe Monica, în funcția contractuală de asistent medical comunitar, debutant, pe o perioada nedeterminată, gradația 0 în cadrul compartimentului ,, Asistență  medicală comunitară”, din aparatul  de specialitate al primarului comunei Brăești.2022/07/13
Dispozitia 166/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, Manea Elena-Valentina.2022/06/30
Dispozitia 165/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, Răcaru Alexandra-Maria.2022/06/30
Dispozitia 164/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, Codreanu Petru-Adrian.2022/06/30
Dispozitia 163/2022privind încetarea acordării ajutoului social pt. familia, Nichita Vasile.2022/06/30
Dispozitia 162/2022privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, Drăghici Ion.2022/06/30
Dispozitia 161/2022privind încetarea acordării ajutorului social pt. familia, Codreanu Sergiu-Alexandru.2022/06/30
Dispozitia 160/2022privind încetarea acordării ajutorului social pt. familia, Perțea Sile.2022/06/30
Dispozitia 159/2022privind încetarea acordării ajutorului social pt. familia, Vasile Ionel.2022/06/30
Dispozitia 158/2022privind încetarea acordării ajutorului social pt. familia, Rudaru Laurențiu.2022/06/30
Dispozitia 157/2022privind reluarea acordării ajutorului social pt. familia, Grama Radu.2022/06/30
Dispozitia 156/2022privind reluarea acordării ajutorului social pt. familia, Perțea Elena.2022/06/30
Dispozitia 155/2022privind reluarea acordării ajutorului social pt. familia, Pîrvu Cameluța..2022/06/30
Dispozitia 154/2022privind modificarea plății ajutorului social pt. familia Tănase Ciprian.2022/06/30
Dispozitia 153/2022privind acordarea ajutorului social pt. familia, Perțea Gabriela.2022/06/30
Dispozitia 152/2022privind acordarea ajutorului social pt. familia, Petrișor Ilie.2022/06/30
Dispozitia 151/2022privind încetarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Rudaru Geanina.2022/06/30
Dispozitia 150/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Perțea Sorin.2022/06/30
Dispozitia 149/2022privind reluarea acordării ajutorului social pt. familia, Codreanu Daniel.2022/06/30
Dispozitia 148/2022privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu alimente, aferente tranșei a IV-a, din cadrul programului POAD 2018-2021, rămase neepuizate după distribuirea pe baza listelor inițiate, către persoanele defavoriza te din comuna Brăești, județul Buzău.2022/06/17
Dispozitia 147/2022privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în  şedinţa ordinară pentru data de 28.06.2022, orele 14.002022/06/17
Dispozitia 146/2022privind prestarea unor activități neremunerate în folosul comunității, Spătaru Angel.2022/06/16
Dispozitia 145/2022privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul din data de 30.06.2022 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție – masgaziner, studii medii sau școală profesională, în cadrul compartimentului Administrativ-Gospodăresc, din aparatul de specialitate al primarului com. Brăești, județul Buzău.2022/06/02
Dispozitia 142/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Dorobanțu Sorinel-Mădălin.2022/05/31
Dispozitia 141/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Tănase Daniela.2022/05/31
Dispozitia 140/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, găvăneanu Constantin..2022/05/31
Dispozitia 139/2022privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Crantea Claudia-Veronica2022/05/31
Dispozitia 138/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Tănase Valerică.2022/05/31
Dispozitia 137/2022privind acordarea ajutorului social Iosif Luminița.2022/05/31
Dispozitia 136/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Eremia Dănuț.2022/05/31
Dispozitia 135/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Tănase Valerică.2022/05/31
Dispozitia 134/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Șerban Daniela.2022/05/31
Dispozitia 133/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Minoiu Laurwențiu.2022/05/31
Dispozitia 132/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Costache Muguraș.2022/05/31
Dispozitia 131/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Rudaru Crenguța.2022/05/31
Dispozitia 130/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Dinu Viorel.2022/05/31
Dispozitia 129/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Eremia Lucian.2022/05/31
Dispozitia 128/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Prundea Anișoara.2022/05/31
Dispozitia 127/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Tarcoci Luminița.2022/05/31
Dispozitia 126/2022privind reluarea și modificarea acordării ajutorului pentru familia Găvăneanu Constantin.2022/05/31
Dispozitia 125/2022privind desemnarea persoanei cu depunerea declarțiilor de interese și declarațiilor de avere.2022/05/25
Dispozitia 124/2022privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în  şedinţa ordinară pentru data de 31.05.2022, orele 14.002022/05/25
Dispozitia 123/2022privind achitarea sumei de 1239 lei moștenitorilor defunctului creditor Simion Dumitru.2022/05/23
Dispozitia 122/2022privind  convocarea  Consiliului  Local  Brăeşti  în şedinţa extraordinară pentru data de 15.05.2022, orele 14.002022/05/11
Dispozitia 121/2022privind prestarea unor activități neremunerate în folosul comunității ca urmare a adresei nr. 8434 din 14.04.022 a Serviciului de Probațiune Buzău, pt. Voicu Auraș-Ionel.2022/05/09
Dispozitia 120/2022privind desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ- teritoriale pentru sectoare cadastrale, precum și cu urmărirea contractului de achiziție publică și cu emiterea procesului- verbalde recepție a serviciilor (PVR – servicii).2022/05/09
Dispozitia 119/2022privind recepție lucrări ,,Reparații și modernizare cămin cultural Brăești, com. Brăești, jud. Buzău -Refacere acoperiș”.2022/05/09
Dispozitia 118/2022privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Brăești, precum și a componenței nominale a structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență.2022/04/26
Dispozitia 116/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Eremia C. Gheorghe.2022/04/26
Dispozitia 115/2022privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Eremia Octavian.2022/04/26
Dispozitia 114/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Eremia Cozmin.2022/04/26
Dispozitia 113/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Eremia Aurel.2022/04/26
Dispozitia 112/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Eremia Georgian.2022/04/26
Dispozitia 111/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Eremia George.2022/04/26
Dispozitia 110/2022privind modificarea cuantumului tichetului social pentru grădinița (de la valoarea de 100 lei la valoarea de 105 lei).2022/04/26
Dispozitia 109/2022privind numirea domnului Barbu Gheorghe curator special pt. persoana cu handicap Grav Barbu Georgeta.2022/04/26
Dispozitia 108/2022privind numirea doamnei Dumitru Miorița curator special pentru persoana cu handicap grav Nichita Lenuța.2022/04/26
Dispozitia 107/2022privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședință ordinară pentru data de 28.04.2022, orele 14.00.2022/04/21
Dispozitia 106/2022privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență în anul 2022 al comunei Brăești.2022/04/14
Dispozitia 105/2022privind efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferent obiectivului ,, Întreținere și reparații drumuri din sat Brăești, comuna Brăești, județul Buzău.2022/04/14
Dispozitia 104/2022privind acordarea suplimentului de energie pentru familia domnului Rudaru Marcel.2022/04/13
Dispozitia 103/2022privind delegaraea atribuțiilor corespunzatoare Serviciului pentru Situații de Urgență domnului Răcaru Olivian Vasile – muncitor calificat în cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Brăești2022/04/01
Dispozitia 102//2022privind numirea domnișoarei Burlacu Alina-Florentina, funcționar public debutant, în funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent, gradația 0 în cadrul aparatului de speciliatate al primarului comunei Brăești.2022/04/01
Dispozitia 101/2022privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru domnul Perțea Constantin persoana cu handicap.2022/04/01
Dispozitia 100/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social.2022/03/30
Dispozitia 99/2022privind încetarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi.2022/03/30
Dispozitia 98/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Găvăneanu Constantin, domiciliat în satul Ruginoasa.2022/03/30
Dispozitia 97/2022privind suspendarea acordării ajutorului social d-lui Codreanu Sergiu-Alexandru, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 96/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Codreanu Petru-Adrian, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 95/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Codreanu Daniel, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 94/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Costache Muguraș, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 93/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Rudaru Crenguța, domiciliată în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 92/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Dorobanțu Sorinel,, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 91/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Pîrvu Cameluța,, domiciliată în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 90/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Drăghici Ion ,, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 89/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Dinu Viorel,, domiciliat în satul Ruginoasa.2022/03/30
Dispozitia 88/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Eremia C.Gheorghe,, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 87/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Eremia Lucian,, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 86/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Grama Radu,, domiciliat în satul Pinu.2022/03/30
Dispozitia 85/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Nichita Vasile,, domiciliat în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 84/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Perțea Elena, domiciliată în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 83/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Prundea Anișoara, domiciliată în satul Pinu.2022/03/30
Dispozitia 82/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Perțea Sile, domiciliat în satul Goidești.2022/03/30
Dispozitia 81/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Tănase Daniela, domiciliată în satul Goidești.2022/03/30
Dispozitia 80/2022privind suspendarea acordării ajutorului social doamneiTarcoci Luminița, domiciliată în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 79/2022privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Vasile Ionel, domiciliat în satul Brătilești.2022/03/30
Dispozitia 78/2022privind încetarea acordării ajutorului social domnului Barbu Gheorghe, domiciliat în satul Pinu.2022/03/30
Dispozitia 77/2022privind acordarea ajutorului social domnului Constantin Ion, domiciliat în satul Ivanețu, com. Brăești.2022/03/30
Dispozitia 76/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sandu Gheorghe, domiciliat in satul Ivanețu, comuna Brăești, județul Buzău.2022/03/30
Dispozitia 75/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam Sandu Gheorghe, domiciliat în satul Ivanețu, comuna Brăești, județul Buzău.2022/03/30
Dispozitia 74/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Dedu C. Gheorghe , domiciliat în Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 73/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Tănase Ciprian, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 72/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Vasile Maria, domiciliată în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 71/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam.Văduva Marius, domiciliat în satul Ivanețu2022/03/30
Dispozitia 70/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Tarcoci Maricica, domiciliată în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 69/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Stanciu Ion, domiciliată în satul Goidești.2022/03/30
Dispozitia 68/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Rudaru Claudița, domiciliată în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 67/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Rudaru Geanina, domiciliată în satul Goidești.2022/03/30
Dispozitia 66/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Manea Constantin, domiciliat în satul Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 65/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Eremia Aurel, domiciliat în satul Ivanețu2022/03/30
Dispozitia 64/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Eremia Marian, domiciliat în satul . Ivanețu.2022/03/30
Dispozitia 63/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Cristina Dănuț, domiciliat în satul Brăești.2022/03/30
Dispozitia 62/2022privind efectuarea recepției parțiale, la stadiul fizic actual, a lucrărilor aferent obiectivului ,,Sistem de alime ntare cu apă, comuna Brăești, județul Buzău”.2022/03/17
Dispozitia 61/2022cu privire la încetarea de drept a contractului de muncă nr. 34/01.12.2007 al numitei Dedu Marcelica, având funcția de asistent personal pentru Dedu Mariana, persoană cu handicap grav.2022/03/09
Dispozitia 60/2022privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare, pentru autorecenzarea asistată, în 14 martie – 15 mai 2022.2022/03/09
Dispozitia 59/2022privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședința ordinară pentru data de 15.03.2022, orele 14.002022/03/09
Dispozitia 58/2022privind încetarea acordării indemnizației lunare pt. persoana cu handicap grav, Ciuculan Sanda.2022/02/28
Dispozitia 57/2022privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 14/29.01.2021 privind constituirea Comisiei comunei Brăești pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021.2022/02/28
Dispozitia 56/2022privind încetarea acordării ajutorului social, Irimia Gheorghe.2022/02/28
Dispozitia 55/2022privind actualizarea componenței Grupului de lucru POAD în comuna Brăești, județul Buzău și nominaliza rea persoanei împuternicite să semneze PV de recepție a pachetelor cu produse alimentare/igienă.2022/02/28
Dispozitia 54/2022privind încetarea acordării ajutorului social, Grama Felicia.2022/02/28
Dispozitia 53/2022privind acordarea ajutorului social, Constantin Doinița.2022/02/28
Dispozitia 52/2022privind acordarea ajutorului social, Eremia Cozmin.2022/02/28
Dispozitia 51/2022privind acordarea ajutorului social, Manta Ștefan.2022/02/28
Dispozitia 50/2022privind acordarea ajutorului social, Manea Sergiu.2022/02/28
Dispozitia 49/2022privind acordarea ajutorului social, Pescaru Dănuț.2022/02/28
Dispozitia 48/2022privind acordarea ajutorului social, Gheorghe Ionuț..2022/02/28
Dispozitia 47/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Chioreanu Costică.2022/02/28
Dispozitia 46/2022privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Stanciu Vasile.2022/02/28
Dispozitia 45/2022privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Stanciu Vasile.2022/02/28
Dispozitia 44/2022privind încetarea suplimentului pentru combustibili solizi sai lichizi.2022/02/28
Dispozitia 43/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri precum și a suplimentului de energie.2022/02/28
Dispozitia 42/2022privind încetarea , de drept, a contactului indicvidual de muncă al domnului Anghel Vasile din funcția contractuală de magaziner în cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Brăești, Jud. Buzău, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare începând cu data de 31.03.2022.2022/02/28
HCL nr. 5/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Braesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009”2022/02/28
Dispozitia 41/2022privind actualizarea comisiei de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei Brăești, Județul Buzău.2022/02/22
Dispozitia 40/2022privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședința ordinară pentru data de 28.02.2022, orele 14.00.2022/02/22
Dispozitia 39/2022privind desemnarea doamnei Păsăroiu Violeta responsabilă cu atribuțiile de achiziții publice, cu ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a sancținilor contravenționale cu obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității, dar și cu măsurile și procedurile specifice pentru asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal.2022/01/31
Dispozitia 38/2022privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Brăești, județul Buzău, Negoiță Gheorghe.2022/01/31
Dispozitia 37/2022privind salariul de bază al doamnei Măntescu Valeria-Claudia.2022/01/31
Dispozitia 36/2022privind salariulde bază al domnului Ionescu Ionuț.2022/01/31
Dispozitia 35/2022privind salariul de bază al domnului Răcaru Olivian-Vasile.2022/01/31
Dispozitia 34/2022privind salariul de bază al doamnei Gheorghe Maria.2022/01/31
Dispozitia 33/2022privind salariul de bază al domnului Perțea Adrian-Ion.2022/01/31
Dispozitia 32/2022privind salariul de bază al domnului Popa Constantin.2022/01/31
Dispozitia 31/2022privind salariul de bază al doamnei Vlad Ana-Maria.2022/01/31
Dispozitia 30/2022privind salariul de bază al domnișoarei Negoiță Rodica-Elena.2022/01/31
Dispozitia 29/2022privind salariul se bază al domnului Plesoiu Aurel.2022/01/31
Dispozitia 28/2022privind salariul de bază al domnului Irimia Ștefan.2022/01/31
Dispozitia 27/2022privind salariul de bază al doamnei Pîrvu Ana-Maria2022/01/31
Dispozitia 26/2022privind salariul de bază al domnului Popa Claudiu-Ionel.2022/01/31
Dispozitia 25/2022privind salariul de bază al doamnei Păsăroiu Violeta.2022/01/31
Dispozitia 24/2022privind salariul de bază al doamnei Simion Ecaterina.2022/01/31
Dispozitia 23/2022privind salariul de bază al doamnei Moraru Emilia.2022/01/31
Dispozitia 22/2022privind salariul de bază al domnișoarei Burlacu Alina-Florentina.2022/01/31
Dispozitia 21/2022privind stabilirea salariului de bază al domnului Anghel Vasile.2022/01/31
Dispozitia 20/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Rudaru Mariana, asistent personal al persoanei cu hndicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești, județul Buzău.2022/01/31
Dispozitia 19/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Dedu Marcelica, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești, județul Buzău.2022/01/31
Dispozitia 18/2022privind stabilirea cuantumului indemnizației pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Brăești, județul Buzău pentru anul 2022.2022/01/31
Dispozitia 17/2022privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, …………….2022/01/31
Dispozitia 16/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Perțea Elena.2022/01/31
Dispozitia 15/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Dobrin Marian.2022/01/31
Dispozitia 14/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Tarcoci Mitică-Dan..2022/01/31
Dispozitia 13/2022privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Zota Costel.2022/01/31
Dispozitia 12/2022Dispozițieprivind modificarea plății ajutorului social pentru familia ,Văduva Marius.2022/01/31
Dispozitia 11/2022privind acordare ajutoului social Tănase ajutorului social, Eremia Constantin.2022/01/31
Dispozitia 10/2022privind acordare ajutoului social Tănase Daniela ajutorului social, Eremia Octavian.2022/01/31
Dispozitia 9/2022privind încetarea acordării ajutorului social, Eremia Octavian.2022/01/31
Dispozitia 8/2022privind încetarea acordării ajutorului social, Georgescu Norica.2022/01/31
Dispozitia 7/2022privind aprobarea ajutorului pt. încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri , precum și a suplimentului de energie.2022/01/26
Dispozitia 6/2022privind indemnizația de handicap, pe perioada de concediu de odihnă al asistentului personal Dedu Marcelica.2022/01/26
Dispozitia 5/2022privind acordarea indemnizației de handicap domnișoarei Rudaru Maria persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Rudaru Mariana.2022/01/26
Dispozitia 4/2022privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 31.01.2022, orele 14.002022/01/25
Dispozitia 3/2022privind desemnarea unei persoane din cadrul Instituției noastre desemnată să sprijine procesul privind alocarea fondurilor AOD.2022/01/12
Dispozitia 2/2022privind acoperirea definitivă a deficitului pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2021 a activ. finanțate de la bugetul local.2022/01/03
Dispozitia 1/2022privind aprobarea ajutorului încălzirea locuinței decembrie 2021-martie 2022.2022/01/03
Dispozitia 263/2021privind acordarea ajutorului social ȘERBAN CLAUDIU-VALENTIN.2021/12/29
Dispozitia 262/2021privind acordarea ajutorului social, PÎRVU MARIAȘ.2021/12/29
Dispozitia 261/20212privind acordarea ajutorului social, COSTACHE GICĂ.2021/12/29
Dispozitia 260/2021privind acordarea ajutorului social, DOROBANȚU IONUȚ-MARIAN.2021/12/29
Dispozitia 259/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam DEDU LIVIU- CONSTANTIN.2021/12/29
Dispozitia 258/2021privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. DOROBANȚU IONUȚ- MARIAN.2021/12/29
Dispozitia 257/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam.TUDOR MONICA.2021/12/29
Dispozitia 256/2021privind actualizarea comisiei de recepție a bunurilor,  serviciilor și lucrărilor din  cadrul Primăriei Brăești, jud. Buzău.2021/12/26
Dispozitia 255/2021privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor inverstiției ,, Eficientizare și  modernizare iluminat public în com. Brăești, județul Buzău”.2021/12/20
Dispozitia 254/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 27.12.2021, orele 14.002021/12/20
Dispozitia 253/2021privind aprobarea modului de recuperare a ziei de 29 noiembrie 2021 stabilită ca  fiind zi liberă.2021/12/09
Dispozitia 252/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa extraordinară pentru data de 13.12.2021, orele 14.002021/12/09
Dispozitia 251/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri,2021/12/02
Dispozitia 250/2021privind încetarea acordării ajutorului social pt. Fam.IOSIF SILICĂ, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 249/2021privind încetarea acordării ajut. soc. pt. fam.VĂVĂLUG ION, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 248/2021privind încetarea acordării ajut. soc. pt. fam. GHEORGHE IONUȚ, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 247/2021privind modificarea plății ajutorului social pt. fam. COSTACHE DĂNUȚ, Brăești.2021/12/02
Dispozitia 246/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. EREMIA NICUȘOR, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 245/2021privind modificarea plății ajutorului social pt. Fam. MANEA SEBIS-ION, Ivanețu.2021/12/02
Dispozitia 244/2021privind acordarea ajutorului social fam. DEDU P. NECULAI, Ivanețu.2021/12/02
Dispozitia 243/2021privind acordarea ajutorului social fam. SOARE MUGUREL, Brăești.2021/12/02
Dispozitia 242/2021privind acordarea ajutorului social fam. CONSTANTIN DOINIȚA, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 241/2021privind acordarea ajutorului social fam. EREMIA LUCIAN, Brăești.2021/12/02
Dispozitia 240/2021privind încet. drept. de acord. a alocație pt. susț. fam. IOSIF CARMEN-FLORICA, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 239/2021privind încet. drept. de acord. a alocație pt. susț. fam. IOSIF SILICĂ, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 238/2021privind încet. drept. de acord. a alocație pt. susț. fam. CHIOREANU MONICA-MARIA, Ivanețu.2021/12/02
Dispozitia 237/2021privind acord. dreptului la alocație pt. susț. fam. DOROBANȚU IONUȚ-MARIAN, Brăești.2021/12/02
Dispozitia 236/2021privind acord. dreptului la alocație pt. susț. fam. VASILE MARINELA-FLORENTINA, Goidești.2021/12/02
Dispozitia 235/2021privind acord. dreptului la alocație pt. susț. fam. UNGUREANU ELENA-MARINELA, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 234/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. RUDARU IONUȚ, Brătilești.2021/12/02
Dispozitia 233/2021privind modificarea raportului de serviciu al domnului Simion Alexandru-Ioan, inspector,2021/11/22
Dispozitia 232/2021privind constituirea comisiei de licitație pt. valorificarea prin licitație publică a masei lemnoase de2021/11/15
Dispozitia 230/2021privind stabilirea listei suplimentare pt. distribuirea produselor de igienă aferente tran-2021/11/15
Dispozitia 231/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 26.11.2021, orele 14.002021/11/15
Dispozitia 229/2021privind reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei2021/11/01
Dispozitia 228/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa extraordinară pentru data de 04.11.2021, orele 14.002021/11/01
Dispozitia 227/2021privind modificarea plății ajutorului  social pt. familia domnului  GHEORGHE  ADRIAN.2021/10/29
Dispozitia 226/2021privind modificarea plății ajutorului  social pt. familia domnului EREMIA VASILE.2021/10/29
Dispozitia 225/2021privind modificarea plății ajutorului  social pt. familia domnului EREMIA ALIN.2021/10/29
Dispozitia 224/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei EREMIA ALIN.2021/10/29
Dispozitia 223/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei IVAN  CLAUDIA.2021/10/29
Dispozitia 222/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 25.10.2021, orele 10.002021/10/19
Dispozitia 221/2021privind încetarea acordării indemnizației lunare pentru numita Dedu Mădălina,  pentru copilul său Dedu Sebastian-Matei.2021/10/15
Dispozitia 220/2021privind înființarea popririi asupra a 1/3 din veniturile realizate la unitatea  noastră a domnului Pleșoiu Petre.2021/10/08
Dispozitia 219/2021privind transferul în interes de serviciu al doamnei Ciupitu Monalisa-Roxana.2021/10/07
Dispozitia 218/2021privind desemnarea persoanei , POPA CLAUDIU-IONEL, care va exercita Controlul Financiar Preventiv propriu, în cadrul Primăriei Brăești.2021/09/30
Dispozitia 217/2021privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinița.2021/09/30
Dispozitia 216/2021privind încetare ASF, GOGU FLORICA.2021/09/30
Dispozitia 215/2021privind modificare ASF, EREMIA VIOREL.2021/09/30
Dispozitia 214/2021privind modificare ASF, GOIDESCU GAROFITA-GIORGIANA.2021/09/30
Dispozitia 213/2021privind modificare ASF, CORNEA ADRIANA.2021/09/30
Dispozitia 212/2021privind modificare ASF, DEDU IULICA.2021/09/30
Dispozitia 211/2021privind acordarea ASF, DOROBANȚU CRINA.2021/09/30
Dispozitia 210/2021privind modificarea VMG, EREMIA VIOREL.2021/09/30
Dispozitia 209/2021privind modificarea VMG, PÎRVU ADONIS-ADRIAN.2021/09/30
Dispozitia 208/2021privind acordare VMG, DOROBANȚU CRINA.2021/09/30
Dispozitia 207/2021privind acordarea ajutorului social privind pe VOICU GEORGETA-ZUZI.2021/09/30
Dispozitia 206/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 29.09.2021, orele 14.002021/09/23
Dispozitia 205/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa extraordinară pentru data de 27.09.2021, orele 10.002021/09/23
Dispozitia 144/2022privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei desoluționare a contestațiilor la concursul /examenul din data de 29.06.2022 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție-asistent medical comunitar în cadrul compartimentului ,,Asistență medicală comunitară” din aparatul de specialitate al primarului comunei Brăești, Județul Buzău.2021/09/21
Dispozitia 143/2022privind rectificarea bugetului local în vederea achitării burselor sociale, de studiu și de venit pentru Sem. II al anului școlar 2021-2022.2021/09/21
Dispozitia 204/2021privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. IVAN FLORICA.2021/08/30
Dispozitia 203/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. GRIGORE NICOLETA.2021/08/30
Dispozitia 202/2021privind modificarea ajutorului social pentru fam. IVAN DĂNUȚ.2021/08/30
Dispozitia 201/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. EREMIA C. Marian.2021/08/30
Dispozitia 200/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. IOSIF SILICĂ.2021/08/30
Dispozitia 199/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, CHIOREANU COSTICĂ.2021/08/30
Dispozitia 198/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei ȘERBAN CLAUDIU VALENTIN.2021/08/30
Dispozitia 197/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susȚ. fam. VĂDUVA NECULAI.2021/08/30
Dispozitia 196/2021privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, OLARU VASILE.2021/08/30
Dispozitia 195/2021privind reluarea plății ajutorului social pentru familia, IOSIF NICOLAE.2021/08/30
Dispozitia 194/2021privind reluarea plății ajutorului social pentru familia, TARCOCI IOANA.2021/08/30
Dispozitia 193/2021privind reluarea plății ajutorului social pentru familia, PÎRVU CAMELUȚA.2021/08/30
Dispozitia 192/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, GHEORGHE ADRIAN.2021/08/30
Dispozitia 191/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, IVAN FLORICA.2021/08/30
Dispozitia 190/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, MIHALCEA VASILE.2021/08/30
Dispozitia 189/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, RUDARU IONUȚ.2021/08/30
Dispozitia 188/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, EREMIA DORINEL.2021/08/30
Dispozitia 187/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, VASILE IONUȚ.2021/08/30
Dispozitia 186/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, GRIGORE NICOLETA.2021/08/30
Dispozitia 185/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia EREMIA C. MARIAN.2021/08/30
Dispozitia 184/2021privind acordarea ajutorului social, EREMIA VASILE.2021/08/30
Dispozitia 183/2021privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei Brăești.2021/08/25
Dispozitia 182/2021privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectivelor de inventar.2021/08/25
Dispozitia 181/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 31.08.2021, orele 14.002021/08/25
Dispozitia 180/2021privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare și în- drumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial.2021/08/05
Dispozitia 179/2021privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Brăești.2021/08/05
Dispozitia 178/2021privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei comunei Brăești.2021/08/05
Dispozitia 177/2021privind delegarea atribuțiilor de secretar general doamnei Moraru Emilia, inspector superior,2021/08/05
Dispozitia 176/2021privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru doamna Ciuculan Sanda, persoa-2021/07/28
Dispozitia 175/2021privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea achitării unei părți din datoriile2021/07/28
Dispozitia 174/2021privind încetarea dreptului de acordare a alocației pt. susț. fam. CIUCULAN ȘTEFANIA.2021/07/28
Dispozitia 173/2021privind încetarea acordării ajutorului social,PESCARU DANUT.2021/07/28
Dispozitia 172/2021privind încetarea acordării ajutorului social,PETRIȘOR CONSTANTIN.2021/07/28
Dispozitia 171/2021privind încetarea acordării ajutorului social, EREMIA COZMIN.2021/07/28
Dispozitia 170/2021privind încetarea acordării ajutorului social, VOICU GEORGETA-ZUZI.2021/07/28
Dispozitia 169/2021privind încetarea acordării ajutorului social, RADU MARIAN.2021/07/28
Dispozitia 168/2021privind încetarea acordării ajutorului social, PERȚEA DOINIȚA.2021/07/28
Dispozitia 167/2021privind încetarea acordării ajutorului social, CONSTANTIN ION.2021/07/28
Dispozitia 166/2021privind încetarea acordării ajutorului social, ȘERBAN CLAUDIU-VALENTIN.2021/07/28
Dispozitia 165/2021privind încetarea acordării ajutorului social, GĂVĂNEANU ELENA.2021/07/28
Dispozitia 164/2021privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia RADU ADRIAN..2021/07/28
Dispozitia 163/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia VASILE IONEL.2021/07/28
Dispozitia 162/2021privind modificarea plății ajutorului social COSTACHE MUGURAȘ.2021/07/28
Dispozitia 161/2021privind modificarea plății ajutorului social GHEORGHE ADRIAN.2021/07/28
Dispozitia 160/2021privind modificarea titularului și plății ajutorului social COSTACHE MARIA.2021/07/28
Dispozitia 159/2021privind reluarea acordarii ajutorului social,EREMIA DOREL-EUGEN.2021/07/28
Dispozitia 158/2021privind reluarea acordarii ajutorului social, SERBAN M. VASILE..2021/07/28
Dispozitia 157/2021privind acordarea ajutorului social, PERȚEA ELENA.2021/07/28
Dispozitia 156/2021privind acordarea ajutorului social, CONSTANTIN ION.2021/07/28
Dispozitia 155/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, COSTACHE MUGURAȘ.2021/07/28
Dispozitia 154/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, VASILE IONEL.2021/07/28
Dispozitia 153/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, FERARU MĂDĂLINA.2021/07/28
Dispozitia 152/2021privind orgsnizarea proceduriide atribuire a contractuluide achiziție publică de produs2021/07/26
Dispozitia 151/2021privind constituirea comisiei de licitație pentru valorificarea prin licitație publică a masei2021/07/16
Dispozitia 150/2021privind constituirea comisiei de recepție lucrări pentru obiectivele ,,Zid de sprijin pentru2021/07/13
Dispozitia 149/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 30.07.2021, orele 14.002021/07/12
Dispozitia 148/2021privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatori-2021/07/08
Dispozitia 147/2021privind menținerea în funcția contractuală de execuție peste vârsta de pensionare – Anghel2021/06/30
Dispozitia 143/2021privind înființarea popririi salariale, Perțea Adrian-Ion.2021/06/29
Dispozitia 142/2021privind acordarea ajutorului social, Costache Cireșica.2021/06/29
Dispozitia 141/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Chioreanu Monica-Maria.2021/06/29
Dispozitia 140/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Eremia Dorel-Eugen.2021/06/29
Dispozitia 139/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Pescaru Dănuț.2021/06/29
Dispozitia 138/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Beldiman Viorica.2021/06/29
Dispozitia 137/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Rudaru Crenguța.2021/06/29
Dispozitia 136/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Codreanu Sergiu-Alexandru.2021/06/29
Dispozitia 135/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Costache Muguras.2021/06/29
Dispozitia 134/2021privind acordarea ajutorului social, Negoiță Cozmin.2021/06/29
Dispozitia 133/2021privind acordarea ajutorului social, Perțea Sile.2021/06/29
Dispozitia 132/2021privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, Dedu Ion.2021/06/29
Dispozitia 131/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei,Șerban Dănuț.2021/06/29
Dispozitia 130/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Perțea Sile.2021/06/29
Dispozitia 129/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Ciuculan Ștefania.2021/06/29
Dispozitia 146/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Costache Gică – Brăești.2021/06/29
Dispozitia 145/2021privind încetarea cordării ajutorului social, Pîrvu Mariaș – Brăești.2021/06/29
Dispozitia 144/2021privind constituirea comisiei de predare a inventarului necesar funcționării ,,Consiliul Local2021/06/29
Dispozitia 128/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 24.06.2021, orele 14.002021/06/15
Dispozitia 127/2021privind angajarea domnului Panaite Olivian-Constantin în funcția contractuală de șef servi- ciu în cadrul serviciului ,,Consiliul local Brăești-Serviciul Salubrizare”.2021/06/14
Dispozitia 126/2021privind stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor din cadrul programului POAD 2018-2021, rămase neepuizate după distribuirea pe baza listelor inițiale, către persoanele defavorizate din comuna Brăești, județul Buzău, tranșa a III-a în produse de igienă și tranșa a II-a la produse alimentare.2021/06/07
Dispozitia 125/2021privind desemnarea domnului Popa Claudiu-Ionel inspector de specialitate în cadrul apara- tului de specilitate al primarului com. Brăești,ca persoană căreia i se deleagă sarcina de a ține conta- bilitatea ,,Serviciului de Salubrizare -Consiliul Local Brăești” până la ocuparea acestei funcții.2021/06/07
Dispozitia 124/2021privind numirea doamnei Păsăroiu Violeta în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în compartimentul Dezvoltare locală, administrare domeniu public și privat.2021/05/31
Dispozitia 123/2021privind numirea doamnei Ciupitu Monalisa-Roxana în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superiorîn compartimentul ,,Achiziții publice”.2021/05/31
Dispozitia 121/2021privind încetarea acordării ajutorului social,Constantin Aurel.2021/05/31
Dispozitia 120/2021privind modificarea plății ajutoului social, Dorobanțu Sorinel-Mădălin.2021/05/31
Dispozitia 119/2021privind acordarea dreptului la alocație, Dorobanțu Sorinel-Mădălin.2021/05/31
Dispozitia 118/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Șerban M. Vasile.2021/05/28
Dispozitia 117/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Tarcoci Ioana.2021/05/28
Dispozitia 116/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Olaru Vasile.2021/05/28
Dispozitia 115/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Iosif Nicolae.2021/05/28
Dispozitia 114/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Rudaru Crenguța.2021/05/28
Dispozitia 113/2021privind suspendarea acordării ajutorului social, Pîrvu Cameluța.2021/05/28
Dispozitia 112/2021Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social, Beldiman Viorica.2021/05/28
Dispozitia 111/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Vasile Ionel.2021/05/28
Dispozitia 110/2021privind reluarea acordării ajutorului social, Toader Romică.2021/05/28
Dispozitia 109/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Spătaru Ștefania.2021/05/28
Dispozitia 108/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Olaru Ion.2021/05/28
Dispozitia 107/2021privind încetarea acordării ajutorului social, Constantin Garofița.2021/05/28
Dispozitia 106/2021privind acordarea ajutorului social, Grama Radu .2021/05/28
Dispozitia 105/2021privind acordarea ajutorului social, Iosif Liliana .2021/05/28
Dispozitia 104/2021privind acordarea ajutorului social , Perțea Elena.2021/05/28
Dispozitia 103/2021privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam., Goidescu Garofița-Georgiana.2021/05/28
Dispozitia 102/2021privind  convocarea Consiliului  Local  Brăeşti în  şedinţa ordinară pentru data de 31.05.2021, orele 14.002021/05/25
Dispozitia 101/2021privind acordarea dreptului la ASF, IOSIF CARMEN-FLORICA, Goidești.2021/04/29
Dispozitia 100/2021privind acordarea dreptului la ASF DEDU COSTICĂ, Godești.2021/04/29
Dispozitia 99/2021privind modificarea dreptului la ASF NEGOIȚĂ GHEORGHE, Brăești.2021/04/29
Dispozitia 98/2021privind reluare acordare VMG, VĂDUVA GEORGEL, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 97/2021privind reluare acordare VMG, IOSID IONUȚ.2021/04/29
Dispozitia 96/2021privind acordare VMG, RĂCARU ALEXANDRA-MARIA, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 95/2021privind reluare acordare VMG, TĂNASE VALERICĂ, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 94/2021privind reluare acordare VMG, PÎRVU MARIAȘ, Brăești2021/04/29
Dispozitia 93/2021privind reluare acordare VMG, MANEA CONSTANTIN, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 92/2021privind reluare acordare VMG, IOSIF VASILE, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 91/2021privind reluare acordare VMG, IOSIF ROMICĂ, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 90/2021privind acordare VMG IOSIF LUCIAN, Brăești.2021/04/29
Dispozitia 89/2021privind reluare acordare VMG, IOSIF VALERICA, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 88/2021privind reluare acordare VMG, IOSIF DUMITRU, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 87/2021privind reluare acordare VMG, EREMIA C. MARIAN, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 86/2021privind reluare acordare VMG, EREMIA N. MARIAN, Goidești.2021/04/29
Dispozitia 85/2021privind reluare acordare VMG, EREMIA C. GEORGIAN, Goidești.2021/04/29
Dispozitia 84/2021privind încetare VMG EREMIA ALIN, Brăești..2021/04/29
Dispozitia 83/2021privind încetare VMG DEDU P. NECULAI, Ivanețu.2021/04/29
Dispozitia 82/2021privind încetarea acordării VMG, IOSIF CARMEN-FLORICA, Goidești.2021/04/29
Dispozitia 81/2021privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară pt. data de 28.04.2021.2021/04/22
Dispozitia 80/2021privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unor funcții contractuale, pe perioadă nedeterminată din cadrul serviciului Consiliului local Brăești- Serviciul Salubrizare, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.2021/04/22
Dispozitia 79/2021privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată pt. data de 15.04.2021.2021/04/14
Dispozitia 78/2021privind acordarea tichetelor sociale pt. grădiniță – RĂCARU GHEORGHE-CĂTĂLIN.2021/04/09
Dispozitia 77/2021privind modificarea privindi primarului nr. 184 din data de 27.11.2020, privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță.2021/04/09
Dispozitia 76/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestații pentru concursul organizat de Primăria Brăești pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție de inspector, clasaI, grad profesional asistent, în compartimentul ,,Dezvoltare locală , administrare domeniu public și privat” și consilier achiziții publice, clasaI, grad profesional superior, în compartimentul ,,Achiziții publice”.2021/04/09
Dispozitia 75//2021privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu al domnișoarei Burlacu Alina-Florentina, consilier juridic, clasa I, grad profesio- nal debutant, gradația 0, Compartimentul ,,Juridic” din cadrul aparatului de specialitate al Prima – rului comunei Brăești, județul Buzău.2021/03/31
Dispozitia 74/2021privind numirea domnisoarei Burlacu Alina-Florentina, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasaI, grad profesional debutant, în compartimentul juridic.2021/03/31
Dispozitia 73/2021privind numirea domnișoarei Negoiță Rodica-Elena, în funcția publică de execuție de referent clasa III, grad profesional superior, în compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite.2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind încetarea dreptului la alocație – PERȚEA MIRELA-CRINA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 70/2021privind încetarea dreptului la alocație – DEDU COSTICĂ, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 69//2021privind încetarea dreptului la alocație -IVAN GHEORGHE, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 68/2021privind încetarea dreptului la alocație -GRAMA VALENTIN-VASILE, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 67/2021privind modificarea dreptului la alocație – DEDU MĂDĂLINA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 66/2021privind modificarea dreptului la alocație – ȘERBA ROZINA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 65/2021privind modificarea dreptului la alocație – DEDU IULICĂ, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 64/2021privind acordarea dreptului la alocație – RĂCARU ALEXANDRA-MARIA, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 63/2021privind încetarea acord. ajutorului social – TĂNASE CONSTANȚA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 62/2021privind încetarea acord. ajutorului social – IVAN AURELIA, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 61/2021privind încetarea acordării ajutorului social – MANTA GHEORGHE, Pîrscovelu.2021/03/31
Dispozitia 60/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – MANEA CONSTANTIN, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 59/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – PÎRVU MARIAȘ, Brăești.2021/03/31
Dispozitia 58/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – PERȚEA DOINIȚA, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 57/2021privind suspendarea acord. ajutorului social -RADU MARIAN, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 56/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – RADU ADRIAN, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 55/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – ȘERBAN CLAUDIU-VALENTIN, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 54/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – TĂNASE VALERICĂ, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 53/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – VĂDUVA GEORGEL, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 52/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – VASILE IONEL, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 51/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – VOICU GEORGETA-ZUZI, Brăești.2021/03/31
Dispozitia 50/2021privind suspendarea acord. ajutorului social2021/03/31
Dispozitia 49/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF LUCIAN, Brăești.2021/03/31
Dispozitia 48/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF ROMICĂ, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 47/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF VALERICA, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 46/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF DUMITRU, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 45/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – IOSIF IONUȚ, Ivanetu.2021/03/31
Dispozitia 44/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – EREMIA C. MARIAN, Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 43/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – EREMIA N. MARIAN, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 42/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – EREMIA C. GEORGIAN, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 41/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – EREMIA ALIN, Brăești..2021/03/31
Dispozitia 40/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – CONSTANTIN ION, Brătilești.2021/03/31
Dispozitia 39/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – COSTACHE MUGURAS, Brăești.2021/03/31
Dispozitia 38/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – CODREANU SERGIU-ALEXANDRU,Goidești.2021/03/31
Dispozitia 37/2021privind suspendarea acord. ajutorului social – TOADER ROMICĂ, Brăești..2021/03/31
Dispozitia 36/2021privind modificarea plății ajutorului social – IOSIF AUREL,Ivanețu.2021/03/31
Dispozitia 35/2021privind modificarea plății ajutorului social EREMIA NICUȘOR, Goidești.2021/03/31
Dispozitia 34/2021privind acordarea ajutorului social – DINU VIOREL, Ruginoasa.2021/03/31
Dispozitia 33/2021privind VMG COMĂNOIU CONSTANTIN, Ruginoasa.2021/03/31
Dispozitia 72/2021privind convocarea Consiliului Local Brăeşti în şedinţa de consiliu ordinară pentru data de 08.04.2021, orele 14.002021/03/31
Dispozitia 32/2021privind recuperarea sumei de 136 lei încasată necuvenit pentru ajutorul de încălzire cu lemne de la domnul PERȚEA SILE .2021/03/25
Dispozitia 31/2021 privind convocarea CL in sedinta ordinara pt data de 31.03.20212021/03/25
Dispozitia 30/2021privind împuternicirea persoanelor cu drept de semnătură.2021/03/15
Dispozitia 29/2021privind numirea unui curator special pentru minora PERTEA ANDREEA..2021/03/05
Dispozitia 16/2021 privind convocarea CL in sedinta ordinara pt data de 26.02.20212021/02/19
Dispozitia 12/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia MANEA SEBIȘ-ION, Ivanețu.2021/01/29
Dispozitia 11/2021privind modificarea ajutorului social pentru fam. doamnei STOIAN FLORICA, Ivanețu .2021/01/29
Dispozitia 10/2021privind modificarea plății ajutoruluisocial pentru familia domnului DOROBANȚU SORINEL- MĂDĂLIN, din Brăești.2021/01/29
Dispozitia 9/2021privind modificarea plății ajutorului social pentru familia TĂNASE CONSTANȚA, Goidești.2021/01/29
Dispozitia 8/2021privind acordarea ajutorului social pentru PESCARU DĂNUȚ, Ivanețu.2021/01/29
Dispozitia 7/2021privind modificarea dreptului la alocație pentru susșinerea fam. PESCARU DĂNUȚ,Ivanețu2021/01/29
Dispozitia 6/2021privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei DEDU ION.2021/01/29
Dispozitia 5/2021privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței persoanelor și familiilor beneficiare ale VMG în perioada sezonului rece februarie 2021-martie 2021.2021/01/29
Dispozitia 4/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece, ian. 2021-martie 2021, altele decât cele beneficiare de ajutor social, stabilit în condițiile Legii 416/2001 privind VMG.2021/01/29
Dispozitia 3/2021privind convocare CL în ședință ordinară pentru data de 29.01.2021.2021/01/23
Dispozitia 2/2021privind constituirea Grupului de lucru POAD.2021/01/06
Dispozitia 1/2021privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare.2021/01/05

Comments are closed.